communication house

Archív aktualít    »   Cena Via Bona dva razy pre Embraco

Cena Via Bona dva razy pre Embraco

Embraco Slovakia si z odovzdávaní cien za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia odnieslo 11. apríla 2013 dve ocenenia. Okrem víťazstva v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva triumfovalo nečakane aj v súťaži o Hlavnú cenu pre veľké podniky v konkurencii silných spoločností z energetického a finančného sektora. Ceny predstavujú uznanie dlhoročných snáh Embraca na poli firemnej filantropie, dobrovoľníctva a transparentnosti. Sú dôkazom, že aj výrobná firma ďaleko od Bratislavy môže pre svoj región znamenať veľa.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk