communication house

Archív aktualít    »   Cesty vody na Východe

Cesty vody na Východe

Najrozšírenejšia látka na svete - voda - vytvára na pomerne malom priestore juhovýchodného Slovenska množstvo podôb. Od čistých jazier a vzácnych mokradí s chránenými živočíchmi cez vodárenské nádrže s kvalitnou pitnou vodou až po vodohospodárske objekty nezastupiteľné v protipovodňovej ochrane. Sústrediť všetky zaujímavosti a pútavo ich predstaviť najmä žiakom základných škôl a ich učiteľom – to je cieľ novej náučnej mapy nazvanej Cesty vody na Východe. Pripravil ju Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice za 100 %-nej finančnej podpory holandského partnera – vodnej rady Regge en Dinkel z mesta Almelo.
Viac sa dozviete v sekcii o našej vydaveteľskej činnosti tu a v tlačovej správe tu.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk