communication house

Archív aktualít    »   Communication House hodnotí trendy v PR

Communication House hodnotí trendy v PR

• Ako hodnotíte vývoj na trhu PR v roku 2012?

Klienti sa zamerali na overené nástroje, regióny mimo Bratislavy sa naďalej len opatrne oboznamujú s princípmi cielenej PR práce. Prvotná je pre nich cenová úroveň služieb a PR nestojí na poprednom mieste v zozname priorít. Pomerne solídny je záujem o vzdelávanie v danej oblasti.

 

• Aký vývoj na trhu PR očakávate do ďalšieho obdobia 2013, čo bude mať najväčší vplyv?
Zadávatelia naďalej sledujú náklady, agentúry sú nútené ísť pod svoju cenu. Cieľom preto zostáva kvalitné, priam dokonalé zvládanie existujúcich projektov, aby sme klientov presvedčili, že investícia do PR má širší dosah než napr. priama inzercia.
Priestor vidíme vo vzdelávaní, pretože do PR brandže i naďalej prúdia ľudia s minimom praktických skúseností.

 

• PR je vzhľadom na výsledky, ktoré dokáže klientom priniesť, často cenovo najefektívnejšia zložka komunikačného mixu. Podľa vašich skúseností, v ktorých situáciách, pri riešení akých úloh, je to pre klienta najciteľnejšie?
Pri riešení krízových situácií a komunikácii zmien.

 

• Aké sú vaše argumenty (top 5), prečo by mal zadávateľ, v dnešnej dobe opatrnosti vo výdavkoch na marketingovú komunikáciu, staviť práve na PR. V čom je vidíte hodnotu PR pre klienta?
- nastavenie témy na mieru cieľovej skupiny
- dôraz na to najzaujímavejšie zo života organizácie
- hmatateľný výraz firemnej (organizačnej) kultúry
- čitateľnosť klienta pre cieľové skupiny
- dlhodobý efekt vytvorenia kvalitného imidžu

 

(Z prílohy magazínu Stratégie - príloha PR agentúry, apríl 2013)

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk