communication house

Archív aktualít    »   Koordinátorky projektov na interaktívnom tréningu

Koordinátorky projektov na interaktívnom tréningu

Koordinátorky projektov zo spišskonovoveských škôl, ktoré uspeli v grantovom programe Cena Embraco za ekológiu sme školili ako sa prezentovať. Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? a Prečo? (by sa mal projekt spropagovať) Na to všetko získavali odpovede na interaktívnom tréningu.


Bližšie informácie o grantovom programe sa dozviete z tlačovej správy.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk