communication house

Archív aktualít    »   Najlepšie ekologické projekty slúžia verejnosti

Najlepšie ekologické projekty slúžia verejnosti

(Spišská Nová Ves – 5. decembra 2011, Katarína Čániová) – Deti a tínedžeri s ekologickými aktivitami prekročili brány škôl. Zapájali rodičov, oslovili obyvateľov Smižian, zamierili do škôlok a medzi dôchodcov v Spišskej Novej Vsi... Víťazné štyri základné školy 3. ročníka Ceny Embraco za ekológiu predstavili vedeniu závodu aj mesta, čo všetko od apríla 2011 dokázali. Takmer dve tisícky žiakov sa v projektoch, na ktoré najväčší zamestnávateľ na Spiši vyčlenil dovedna 6 000 eur, zamerali na poznávanie a skúmanie prírody, separovanie odpadu či na osvetu.


Viac tu.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk