communication house

Archív aktualít    »   Podpoliansky strojár je späť

Podpoliansky strojár je späť

Spoločnosť PPS Group Detva nadviazala na tradíciu spred dvanástich rokov. Opäť vydáva firemný časopis so zatiaľ nezmeneným názvom Podpoliansky strojár. Redakciou sa stal Communication House.
Na ôsmich stranách zhŕňa udalosti z ostatného obdobia. Venuje sa bezpečnosti, zamestnancom s x-ročnou praxou vo firme aj novinkách, o ktorých by mali vedieť.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk