communication house

Mediálne centrum    »   Odborné články    »   O vývoji PR aj v kríze

O vývoji PR aj v kríze

Anton Oberhauser odpovedá na otázky Stratégií:

Ako hodnotíte vývoj na trhu PR v roku 2008?
Veľmi dôležitú úlohu získava krízová komunikácia – pokiaľ ju klient pokladá za dôležitú. Klienti obmedzujú výdavky, kontrolujú detailne tok financií. Dlhodobá kvalitná spolupráca má cenu zlata. Rozširovanie dimenzií kooperácie s jedným klientom na základe sledovania aktuálnych trendov sa ukazuje ako správna cesta.

Kde vidíte príležitosť PR v súvislosti s krízou?
Krízová komunikácia nastavená na aktuálne potreby. Kríza však podľa väčšiny nie je čas na experimentovanie, preto sa o krízovú komunikáciu zaujímajú najmä tí, ktorí si jej nutnosť uvedomovali už skôr. Príležitosti pre PR naďalej ponúkajú dobré produkty, najmä tie lacnejšie.

Uverejnené v ročenke PR agentúr Stratégií v apríli 2009.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk