communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie    »   Česko-slovenské firemné noviny Stavby Colasu

Česko-slovenské firemné noviny Stavby Colasu

Klient: COLAS CZ, a. s.
Oblasť: česká firma so zameraním na cestné staviteľstvo, člen celosvetovej spoločnosti COLAS
Služba: firemné noviny
Cieľová skupina: zamestnanci spoločností COLAS CZ, a. s., Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a. s.

Popis situácie:

Užšia kooperácia slovenských a českých firiem – členov skupiny COLAS - sa na jar 2008 prejavila zvolením spoločného generálneho riaditeľa, ktorý vedie aj Inžinierske stavby, a. s. Pretože partneri v Českej republike nemali tradíciu prípravy firemných novín, podnikový mesačník slovenských spoločností sa rozšírením o české strany stal aj ich médiom.

Popis projektu:

Príprava spoločných novín pre firmy z dvoch krajín s rozdielnymi skúsenosťami kladie dôraz na správnu komunikáciu od výberu tém, cez ich spracovanie až po vhodné vyváženie príspevkov venovaných jednotlivým spoločnostiam. Nevyhnutné je zosúladenie predstáv redakcie a oddelení marketingu. Výsledkom sú noviny, ktoré spájajú podniky medzinárodnej skupiny a zároveň uverejňujú pre každého čitateľa domáce správy. Zamestnanci COLAS-u CZ, a. s. dostali prvé číslo spoločných novín pred Vianocami 2008.

Výsledok:

Prvé medzištátne (česko-slovenské) firemné noviny – mesačník s 58-ročnou tradíciou na Slovensku.

Čas projektu: od novembra 2008

Manažér projektu: Mgr. Drahoslav Magdoško
 
Efektivita: Informovanosť takmer 4 000 zamestnancov
Informácie v podnikovom médiu sa stali prestížnou záležitosťou všetkých troch participujúcich firiem skupiny Colas v ČR a SR

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk