communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie    »   Otvorená hodina jazykovej školy batoliat

Otvorená hodina jazykovej školy batoliat

Prezentácia budúcej jazykovej triedy v štátnej materskej škole

Klient: English Learning Center Košice
Cieľová skupina: novinári a verejnosť v Spišskej Novej Vsi a okolí
Cieľ projektu: upozorniť na plánovaný vznik prvej anglickej materskej triedy na Spiši a spopularizovať koncepciu ELC v projekte VELL, zaradenom Európskou komisiou medzi 30 jazykových top-projektov únie.

Obdobie realizácie:
•    13. február 2009 – obdobie zápisu do materských škôl

Popis:
Hodina prebehla v MŠ na Nejedlého ulici pod vedením skúsených lektoriek, za prítomnosti pozvaných zástupcov mesta a najväčšieho zamestnávateľa v regióne. Na podujatie sme tiež pozývali novinárov z regionálnych redakcií tamojších aj slovenských médií.  Okrem tlačovej správy sme pripravili aj publicistický článok a informácie na weby.

Manažéri projektu:  Dr. Eva Čániová a Mgr. Anton Oberhauser

Výsledky:
Akcia mala veľký ohlas. Do vysielania zaradili reportáž z podujatia všetky celoplošné televízie, z toho STV v hlavných správach ešte v ten istý deň. TA3 a TV JOJ sa pridali v nasledujúci víkend a Markíza v Prvých televíznych novinách v najbližší pondelok. Výstup sa objavil aj v lokálnej TV Reduta, agentúrnom servise TASR, denníku Korzár, na oficiálnom webe aj informačnom bulletine mesta Spišská Nová Ves. Publicistický článok prevzal portál www.mamatata.sk.
Výrazná finančná efektivita. Reklamný priestor by bol mnohonásobne drahší ako zrealizované PR služby.
 

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk