communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie    »   Prezentácia Mikroregiónu Hornád prostredníctvom cyklomapy s bedekrom

Prezentácia Mikroregiónu Hornád prostredníctvom cyklomapy s bedekrom

Klient: Regionálne združenie obcí Hornád
Oblasť: verejná správa
Služba: vydavateľské služby, vzťahy s verejnosťou, vzťahy s médiami
Cieľová skupina: priaznivci cyklistiky, rodiny s deťmi – obyvatelia mikroregiónu a Košíc aj ich návštevníci
Popis situácie:  Mikroregión Hornád združuje šestnásť obcí, ktoré ležia v blízkosti 250-tisícových Košíc a hraníc s Maďarskom. Je preto vhodným miestom pre víkendové výlety obyvateľov i návštevníkov mesta na bicykli. Obce vyznačili niekoľko cyklotrás.

Popis projektu:

V prvej fáze sme vytvorili mapu. Pripravovali sme texty, fotografie na grafické spracovanie, tlač a dodali cyklomapy do sídla združenia. Pri tvorbe obsahu a dizajnu sme sa inšpirovali rakúskymi návštevnícky orientovanými cyklomapami.  Od februára do júna prebiehala propagačná kampaň. Mapy sme distribuovali na predaj do košických kníhkupectiev, cyklopredajní a informačných centier, celoslovenských knižných veľkoobchodov i internetovým predajcom, v mikroregióne obecným úradom, novinovým stánkom a reštauráciám. Po jednom kuse sme tiež dali športovým redaktorom regionálnych médií ako darček. Navštívili sme stretnutia a akcie turistov i cyklistov združených v košických kluboch, kde sa dozvedeli bližšie informácie o mape. Predstavili sme ju aj vo Východoslovenskom múzeu počas otvorenia výstavy venovanej histórii turistiky.  Údaje o mape i vybraných trasách sme poskytli cyklowebom, ktoré ich aj uverejnili. Na niektorých sa stala cenou v súťaži. Oslovili sme tiež všetky základné a stredné školy v meste s cieľom predať mapu ako darček pre žiakov na konci školského roka.

Výsledok:

Zvýšená informovanosť o miestnych cyklotrasách a tým aj o mikroregióne. Uverejnené príspevky o mape a jednej z ciest na štyroch cyklistických internetových stránkach, dvojstranový článok v časopise Krásy Slovenska venovaný turistickým zaujímavostiam mikroregiónu,  početné mapy v komisionálnom predaji a tiež ďalšie predané prostredníctvom Communication House.
                                                    
Čas projektu:
Prvá fáza  (príprava mapy) :  september – december 2008
Druhá fáza  (promovanie mapy) : február – jún 2009

Manažéri projektu: Dr. Eva Čániová a Mgr. Drahoslav Magdoško
 

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk