communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie    »   Spolupráca pri projekte spoločenskej zodpovednosti Cena Embraco za ekológiu

Spolupráca pri projekte spoločenskej zodpovednosti Cena Embraco za ekológiu

Klient: Embraco Slovakia
Oblasť: strojársky priemysel
Služba: vzťahy s médiami, vzťahy s verejnosťou, monitoring médií, poradenstvo, mediálno – prezentačný tréning

Obdobie realizácie: od marca 2009

Cieľ a cieľová skupina: základné školy v Spišskej Novej Vsi, obyvatelia Spišskej Novej Vsi a okolia, široká verejnosť

Cieľom projektu je vytvárať pozitívny vzťah žiakov základných škôl k životnému prostrediu a prostredníctvom grantového programu im umožniť aktívne sa podieľať na jeho zlepšovaní. Na základe výsledkov projektov motivovať obyvateľov mesta i širokého okolia k ekologickému správaniu. V neposlednom rade posilniť meno spoločnosti Embraco Slovakia ako zodpovedného partnera komunity.

Popis projektu:
Spoločnosti Embraco Slovakia sme navrhovali formu uplatnenia spoločenskej zodpovednosti, podieľali sme sa na navrhovaní konceptu Ceny Embraco za ekológiu. Ako členovia grantovej komisie sme hodnotili súťažiace projekty. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov sme medializovali prostredníctvom tlačovej správy a osobných kontaktov s médiami. Na začiatku projektu sme interaktívne trénovali koordinátorky, aby svoje projekty vedeli náležite prezentovať médiám i verejnosti.

Výsledok: do grantového programu sa zapojilo sedem z ôsmich spišskonovoveských škôl, štyri podporené projekty v celkovej sume 4 979 eur, sedem pozitívnych výstupov v médiách po vyhlásení výsledkov Ceny Embraco za ekológiu, ďalší rozvoj dobrovoľníctva

Manažérky projektu: Dr. Katarína Eva Čániová a Mgr. Katarína Šimková
 

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk