communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Najlepšie ekologické projekty slúžia verejnosti

Najlepšie ekologické projekty slúžia verejnosti

Cena Embraco 2012 podporí výchovu k šetrnosti s energiou
 
(Spišská Nová Ves – 5. decembra 2011, Katarína Čániová) – Deti a tínedžeri s ekologickými aktivitami prekročili brány škôl. Zapájali rodičov, oslovili obyvateľov Smižian, zamierili do škôlok a medzi dôchodcov v Spišskej Novej Vsi...
Dnes víťazné štyri základné školy 3. ročníka Ceny Embraco za ekológiu predstavili vedeniu závodu aj mesta, čo všetko od apríla 2011 dokázali. Takmer dve tisícky žiakov sa v projektoch, na ktoré najväčší zamestnávateľ na Spiši vyčlenil dovedna 6 000 eur, zamerali na poznávanie a skúmanie prírody, separovanie odpadu či na osvetu.
Najlepšie ekologické projekty už teda slúžia školskej, obecnej a mestskej verejnosti.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža zo Smižian má projekt Naša prírodná záhrada Na čo zamerali pozornosť tri spišskonovoveské školy? ZŠ Levočská svoje aktivity nazvala Z krtkovho kopčeka EKOhrad, ZŠ Lipová zas Ekoostrov detskej radosti. ZŠ Ing. Kožucha pracovala na projekte s názvom Príroda je otvorená kniha, naučme z nej žiakov čítať.
Najväčším prekvapením medzi víťazmi sa stal návrh a potom aj jeho vlastná realizácia v spomínanej smižianskej ZŠ Povýšenia sv. Kríža. Pod vedením riaditeľky Heleny Rusňákovej v škole vytvorili prírodnú záhradu s arborétom - so škôlkou drevín i panelmi o ekosystéme. Vybudovali tiež jazierko, bylinnú špirálu a sad a to aj za účasti 29-tich rodičov a bývalých absolventov. Žiaci tiež Smižančanom ponúkli perníkové stromčeky. Z financií, ktoré za ne dostali, dokúpili ďalšie stromčeky. Cieľ sa stal skutočnosťou - sústredili vo svojom okolí čo najviac farieb, tvarov, zvukov a vôní podporujúcich pozitívny vzťah k životu. Práce úplne dokončia na jar.
 
ZŠ Levočská pokračovala v separácii odpadu. Žiaci okrem iného zvládli informačnú kampaň o význame triedenia odpadu s názvom Povedzme to doma. A povedali to aj škôlkárom i starkým. Náučné a zábavné ekoostrovy, meteorologická stanica a prírodné laboratórium vznikli na ZŠ Lipovej. Deti a mládež na viacerých predmetov skúmali hmyz i horniny.
Viaceré akcie pre verejnosť sa rozhodla urobiť ZŠ Ing. Kožucha. Začala Dňom Zeme, nadviazala naň EKO divadielkom podľa scenára žiačky Janky zo špeciálnej triedy s poruchami učenia, zrevitalizovala ekoplochu...
Vidíme: Školám stačí dať impulz, financie na štart - a myšlienku dokážu mnohonásobne rozvinúť. Napríklad aj tým, že prizvú k jej realizácii početných partnerov. Sme tomu veľmi radi. Dnes štartujeme nový, 4. ročník Ceny Embraco s novinkou. Prioritu v ňom dostane výchova k šetreniu energiou. Nepochybujeme, že deti budú výbornými šíriteľmi tejto témy,  – v prvom rade osobným príkladom,“ vraví Norbert  Brath, generálny riaditeľ Embraca Slovakia.
 
Partnerský vzťah závodu so spišskou komunitou - s jej zdravím, bezpečnosťou a vzdelávaním - trvá od jeho vzniku: viac ako trinásť rokov. Embraco Slovakia je členom združenia spoločensky zodpovedných firiem Business Leaders Forum a tiež signatárom Global Compact-u, charty OSN o etickom podnikaní. Získalo viacero cien týkajúcich sa zodpovedného podnikania, napr. Via Bona či umiestnenie v prvej desiatke súťaže Najlepší zamestnávateľ podľa medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Hewitt.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk