communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Deti prekvapujú: e-learning a konferencia na eko-tému

Deti prekvapujú: e-learning a konferencia na eko-tému

Cena Embraco tento rok zapojila aj deti z rómskych osád

(Spišská Nová Ves – 11. decembra 2013) – Elektronický dotazník, čistenie rieky v blízkosti rómskej osady či nefalšovanú konferenciu v réžii žiakov. To všetko a ešte oveľa viac priniesol piaty ročník grantového programu Cena Embraco za ekológiu. Šestica škôl v stredu predstavila, ako sa im ocenené projekty podarilo zrealizovať.

 

Kým pre základné školy bola prioritnou témou úspora energie, premiérovo prizvané materské školy sa zamerali na oboznámenie detí so separáciou odpadu. Medzi ocenenými boli jednak dlhoroční úspešní účastníci programu ako ZŠ Lipová, ale i nováčikovia spoza hraníc mesta, ktorí aktívne priblížili tému aj žiakom z rómskych komunít.

 

Napríklad v Spišských Vlachoch vytvorili v rámci projektu „Zhasni a uvidíš slnko“ ekohliadky. Tretiaci cez prestávku kontrolujú triedy a všímajú si zbytočne rozsvietené svetlo, tečúcu vodu, otvorené okná a poriadok. „Aj keď je to možno pomerne skromný začiatok, na škole sú plní nadšenia z toho, čo sa im podarilo a najmä zo zaangažovania rómskych detí,” podčiarkuje Emília Gondeková z oddelenia Komunikácie a spoločenskej zodpovednosti v Embracu.

 

Aj projekt „Voda nad všetky poklady sveta“ v Letanovciach prispel k zvýšeniu ekologického a ekonomického cítenia žiakov. Za peniaze z grantu škola vymenila vodovodné batérie, žiaci vrátane rómskych pomáhali pri čistení rieky Hornád.

 

ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi si v rámci témy „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje“ vytvorila vlastný e-learningový kurz pre žiakov o výbere optimálneho zdroja svetla či tepla. Výstup si vytlačili a venovali sa mu na hodinách. „Všímali si, na čo všetko energiu spotrebúvame a kde sa jej v domácnosti aj v škole spotrebuje najviac. Pokúsili sa aj o slovenský rekord v poskladaní obrazu korytnačky z plastových uzáverov fliaš,“ pripája E. Gondeková.

 

Z celej škály aktivít na ZŠ Lipová treba vyzdvihnúť vedeckú konferenciu s plagátmi a 3D modelmi, ktorá poukázala na dôvody šetriť, separovať, recyklovať, na globálne ekologické problémy. Žiaci o nich oboznamovali verejnosť aj počas letného podujatia Mesto deťom. Ťahák ročníka – „Ekovláčik – energeťáčik” dokončia na jar.

 

Celková výška finančnej podpory dosiahla 8 000 eur. Časť získali materské školy na uliciach Gorazdovej a Jilemnického.


Piaty ročník programu Cena Embraco za ekológiu sa konal v čase, keď si Embraco pripomenulo 15 rokov pôsobenia na Spiši a odnieslo si významné ceny za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia – Hlavnú cenu pre veľké podniky a Cenu za podporu dobrovoľníctva. Spoločnosť každoročne podporuje spišské neziskové organizácie a školy sumou približne 50 000 eur.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk