communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Dva roky po: Prepúšťanie bolo nevyhnutné

Dva roky po: Prepúšťanie bolo nevyhnutné

Prítomnosť Embraca v regióne vníma verejnosť vysoko pozitívne


(Spišská Nová Ves, 3. novembra 2010) – Väčšina obyvateľov Spišskej Novej Vsi a okolia sa stotožňuje s tvrdením, že prepúšťanie v spoločnosti Embraco Slovakia v závere roka 2008 spôsobila hospodárska kríza. Téma bola súčasťou unikátneho sociologického prieskumu, ktorý si firma nechala vypracovať u renomovanej agentúry Focus. Výsledky tiež potvrdili, že významným zdrojom informácií o Embracu sú pre obyvateľov Spiša regionálne médiá.

Závod brazílskej korporácie na výrobu chladiarenských kompresorov a kondenzačných jednotiek prakticky celú produkciu vyváža. Kríza ho zasiahla na Slovensku medzi prvými. „Veľký prepad objednávok vyvrcholil práve pred dvoma rokmi, keď sme boli nútení ukončiť spoluprácu s približne pätinou zamestnancov,“ hovorí Norbert Brath, súčasný generálny riaditeľ Embraca Slovakia.

Aktuálny prieskum na vzorke 800 obyvateľov okresov Spišská Nová Ves a Levoča ukázal, že 47 % opýtaných spätne hodnotí toto prepúšťanie ako „asi nevyhnutné“ a ďalších 13 % za „úplne nevyhnutné“. „To sú veľmi vysoké čísla, ktoré hovoria o vnímaní prepúšťania ako o „nevyhnutnosti“ v prípade krízy,“ hovorí riaditeľ agentúry Focus Ivan Dianiška. „Medzi ľuďmi na Slovensku je vo všeobecnosti rozšírenejší názor, že hromadné prepúšťania neboli nevyhnutné a že zamestnávatelia brali krízu často ako výhovorku, pričom skutočným cieľom prepúšťania bolo zbaviť sa „nadbytočných“ pracovníkov a udržať zisky firiem“.

Najväčší zamestnávateľ v regióne je jeho obyvateľom známy a teší sa solídnej povesti. S tvrdením „je dobré, že Embraco podniká práve v našom regióne“ súhlasilo dokonca 99 % opýtaných. Ľudia najčastejšie získavajú informácie o firme od známych a priateľov, nasleduje regionálna tlač, internet a lokálne televízne stanice.

Spokojní pracovníci

Prieskum sa zameral na imidž a vnímanie spoločnosti vo verejnosti i medzi zamestnancami. Druhým okruhom záujmu boli aktivity spoločenskej zodpovednosti – teda dobrovoľníctvo, darcovstvo a partnerstvá.

„Tu sa potvrdilo, že našu pomoc v komunite ľudia očakávajú a vnímajú ju veľmi pozitívne. V externom prieskume označilo každý náš verejnoprospešný projekt za potrebný minimálne 90 percent opýtaných, najvyššie skóre dosiahla pomoc v zdravotníctve a sociálnej sfére. Zamestnanci zasa prejavili dobrú znalosť našich filantropických a dobrovoľníckych aktivít,“ pripomína K. Držíková.

Aj interný prieskum priniesol viaceré zaujímavé údaje. Spokojnosť s prácou vo firme vyslovilo vyše 87 % zamestnancov. Na dobrovoľný odchod zo spoločnosti nikdy nemyslí 22 % a len zriedkakedy 24 % pracovníkov. Na druhej strane sa 47 % opýtaných viac či menej obáva o stratu zamestnania. Napriek tomu by veľká väčšina odporučila prácu v Embracu aj príbuzným a známym – celých 85 % („určite áno“ 35 % a „skôr áno“ 50 %).

Embraco Slovakia v súčasnosti pripravuje zavedenie výroby nového kompresora EMX3 pre domáce chladenie. Produkcia by mala odštartovať budúcu jar a priniesť 300 priamych a 160 dodávateľských pracovných miest.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk