communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Objavme doma divy sveta

Objavme doma divy sveta

Štartuje ojedinelý prezentačný projekt pre mládež

(Košice – 30. septembra 2009, Katarína Šimková) – Od dnes sa žiaci základných škôl v mestách a obciach, kde sa nachádza prírodná alebo kultúrna pamiatka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, môžu zapojiť do poznávacieho programu Objavme doma divy sveta s podtitulom Naučme pamiatky rozprávať. Výzvu na posielanie projektov – prvú svojho druhu na Slovensku - vyhlasuje mediálna a prezentačná agentúra Communication House z Košíc.


Sedem víťazných škôl – rovnaký počet ako pamiatok UNESCO na Slovensku získa know – how podporu odborníkov z agentúry vo forme interaktívnych tréningov zameraných na komunikáciu s médiami, prezentáciu či tvorbu školských časopisov. Okrem toho agentúra vyčlenila na projekt celkovo 2 450 eur, pre každý víťazný 350 eur.

 

„Tešíme sa myšlienke podporiť iniciatívu základných škôl, ktoré majú záujem spoznávať skvosty svojho regiónu. Naše skúsenosti totiž hovoria, že ľudia žijúci v blízkosti národného parku jeho hodnotu nevnímajú.. Sama som zvedavá, či si školy u nás vyberú svoju alebo inú pamiatku UNESCO,“ poznamenáva Mgr. Iveta Buraľová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu zo Správy Národného parku Poloniny. V ňom sa nachádza časť Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
„Podstatou svetového dedičstva je kultúrny odkaz. Hlavný prínos projektu vidím v aktívnej snahe o jeho prenesenie na súčasnú mladú generáciu. Len tak ostane dedičstvo zachované. Zvlášť výrazne viditeľné to je u prírodných objektov ako sú napríklad jaskyne,“ pridal sa RNDr. Jaroslav Stankovič, správca Krásnohorskej jaskyne z komplexu jaskýň Slovenského a Aggtelekgského krasu a predseda Speleoklubu Minotaurus.

 

Ojedinelý program oslovil viacero slovenských miest. Podporu myšlienke vyjadrili Kežmarok i Bardejov. „Radi zabezpečíme propagačné a prezentačné materiály o meste a tiež odborné sprievodcovské služby,“ informuje Ing. Mikuláš Serečun, vedúci oddelenia podnikateľských činností z Mestského úradu v Bardejove. „Všetky školy, ktoré sa v rámci projektu rozhodnú spoznávať a zaujímavou formou prezentovať staré, majestátne pralesy, budeme radi najvýchodnejším chráneným územím sprevádzať,“ dopľňa I. Buraľová. „Ochrane jaskýň a prírodného dedičstva sa venujeme už mnoho rokov. Môžeme preto pomôcť nielen ako členovia hodnotiacej komisie, ale aj ako odborní garanti pôsobiaci priamo na zapojených školách regiónu Slovenský kras,“ pripája sa J. Stankovič.

 

„Ak spoznáme niečo na vlastnej koži, to v nás ostane. Zažiť prezentáciu svetového a pritom domáceho NAJ, hoci bývam aj v najzapadnutejšej dedine, to je sila, ktorá ma môže posunúť ďalej - v osobnom aj v občianskom rozvoji,“ vyjadruje sa na margo odštartovaného projektu Dr. Eva Čániová, riaditeľka Communication House.

Communication House sa v rámci spoločenskej zodpovednosti dlhodobo zameriava na mladých ľudí počas stáží vysokoškolákov, podporuje umelcov spájať talent s praxou – naposledy projekt Svet, v ktorom sa rozprávame so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

 

Na Slovensku sa nachádza sedem z celkovo 890 pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v 149 krajinách. Tento rok pridali do zoznamu Levoču ako rozšírenie lokality Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia. Medzi ostatné pamiatky patria: historické mesto Banská Štiavnica a pamiatky jeho okolia, Vlkolínec – rezervácia ľudovej architektúry, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského oblúka, Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Karpatské bukové pralesy, ktorých časť sa nachádza aj v NP Poloniny/.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk