communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Objavme doma divy sveta s novinkou

Objavme doma divy sveta s novinkou

Ojedinelý poznávací projekt pre mládež

(Bardejov – 23. júna 2010, Katarína Šimková) – Dnes odštartoval v Bardejove druhý ročník darcovského programu Objavme doma divy sveta. Obsahuje novinku. V školskom roku 2010/2011 sa deti základných škôl môžu okrem hmotného svetového kultúrneho a prírodného dedičstva zamerať aj na nehmotnú ôsmu pamiatku – fujaru a jej hudbu. V rozšírenom 2. ročníku sa do prezentačno-poznávacieho programu môže do 20. septembra 2010 zapojiť až 614 základných škôl z okresov, v ktorých sa nachádza pamiatka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO alebo kde žije hudba fujary. Výzvu na posielanie projektov Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť – prvú svojho druhu na Slovensku - vyhlasuje mediálna a prezentačná agentúra Communication House z Košíc.


Osem víťazných škôl získa dovedna podporu 2 800 eur, s maximálnou výškou 350 eur na projekt. Okrem toho im agentúra poskytne know-how podporu pri public relations aktivitách.

 

„Deti sa so zvukom fujary stretávajú v reklamách. Ale nespoznávajú ju. Keď s nástrojom prídu do kontaktu a môžu samé do fujary fúknuť, je to pre ne najväčší zážitok. Vyžaruje energiu, prináša rýchlu radosť,“ vyjadril sa k novinke druhého ročníka darcovského programu Jaroslav Sloboda, člen hodnotiacej komisie a jeden zo zakladajúcich členov spoločenstva Duša fujary.

 

Objavy siedmich škôl v 1. ročníku

V 1. ročníku objavovalo svetové unikáty na Slovensku sedem škôl. Deti zo Špeciálnej základnej školy z Bardejova sa zapojili do divadelného predstavenia o Rytierovi Rolandovi či maľovali Radničné námestie na sklo. Originálne pohľadnice dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej pripravili žiaci ZŠ Podhoroď, ktorí v novoušitých krojoch tiež vystúpili s tradičnými tunajšími piesňami a tancami. Pre fanúšikov geocachingu založili deti z dolnokubínskej ZŠ Janka Matúšku skrýšu pri drevenom kostolíku v Leštinách. Pre kostolík zorganizovali tiež mestskú zbierku. Do Dní mesta Ružomberok sa aktivitami zapojila aj ZŠ Dončova projektom Rok na Vlkolínci, vyústili do Dňa UNESCO na škole a detského dňa v živom skanzene Tému Vlkolínca zahrnuli do všetkých vyučovacích predmetov. O Spišskom hrade pripravili encyklopédiu, povesti, divadelné predstavenie i komiks deti zo ZŠ Jovsa. Prírode v Bukových pralesoch Vihorlatských lesov sa venovali žiaci zo ZŠ v Remetských Hámroch. Výstavu výtvarných prác a fotografií prepojili s informačnou kampaňou. Do jaskýň Domica a Aggtelek sa vybrali deti zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z Plešivca. O jedinečnosti dedičstva rozprávali aj v partnerskej škole v maďarskej Alsózsolce.

 

„V darcovskom programe Objavme doma divy sveta vidíme obrovský potenciál. Ukázal nám to práve skončený prvý ročník. Pre roky 2010/2011 rozširujeme počet škôl, ktoré sa môžu doň zapojiť. Program v nás dozrieval viacej rokov. Chceme pomôcť chlapcom a dievčatám zvýšiť ich odvahu a hrdosť na to, čo dokážu spoznať doma na Slovensku,“ hovorí sa na margo odštartovaného projektu Dr. Eva Čániová, riaditeľka Communication House.


Na Slovensku sa nachádza až sedem z 890 hmotných pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v 149 krajinách. Patria medzi ne: historické mesto Banská Štiavnica a pamiatky jeho okolia, Vlkolínec – rezervácia ľudovej architektúry, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského oblúka, Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia, Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Karpatské bukové pralesy, ktorých časť sa nachádza aj v NP Poloniny/. Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba patrí od roku 2008 do Zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, v súčasnosti s 166 dielami.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk