communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Pátranie po profirodičoch pokročilo

Pátranie po profirodičoch pokročilo

Citové väzby vznikajú v rodine

(Spišská Nová Ves/Mlynky – 14. decembra 2009, Anton Oberhauser) – Ako uspel projekt Hľadáme rodičov, ktorý pred polrokom inicioval najväčší zamestnávateľ na Spiši v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi? Zainteresovaní dnes v Detskom domove Mlynky – Biele Vody hodnotia výsledky. Pátranie po profesionálnych rodičov v regióne skutočne dostalo nový impulz.

 

Celoslovenská informačná kampaň, ktorú vrátane webovej stránky www.HladameRodicov.sk iniciovalo Embraco Slovakia, nadviazala na prácu úradu od roku 2005. V tom čase na Slovensku začala ožívať myšlienka profesionálneho rodičovstva. Kampaň nezávisle predchádzala rozbiehajúcemu sa národnému projektu Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny s názvom Profesionálna rodina. Všetko s jedným cieľom - nájsť viac „profimám a profiotcov“ pre opustené deti vo veku do troch rokov.

 

„Posun k lepšiemu nastal minimálne v troch oblastiach,“ hodnotí Mgr. Zuzana Plíhalová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi a zároveň členka lektorského tímu národného projektu. „Po prvé, riaditelia detských domovov si budú môcť sami vyberať potenciálnych absolventov k svojim zverencom. Po druhé, východné Slovensko má šancu priblížiť sa počtom profesionálnych rodičov k ostatným regiónom krajiny. A čo je najdôležitejšie, viac detí dostane šancu vytvoriť si citovú väzbu v ozajstnej rodine.“

 

K najhmatateľnejším výsledkom na Spiši patrí 60-hodinový prípravný kurz, ktorý na úrade práce v závere roka absolvovalo prvých šesť záujemcov o profesionálne rodičovstvo. Niektorých účastníkov tohto programu oslovila práve výzva Embraca. Ďalšou dobrou správou je, že v budúcom roku sú v Spišskej Novej Vsi „na spadnutie“ ďalšie dva kurzy.

„Svojej práci chcem dať viac, než požaduje bežný zamestnanecký pomer. Manželka je špeciálna pedagogička. Spolu sme uvažovali nad niektorými prípadmi detí z domovov a ich hrozné osudy nás podnietili niečo s tým robiť,“ vyznáva sa Peter, jeden z absolventov prvého kurzu.

 

„Sme výrobným závodom, ale záleží nám na tom, aby rovnako popri zamestnancoch aj komunita v regióne mala prospech z nášho fungovania tu na Spiši,“ vyjadruje sa Carlos Xavier, generálny riaditeľ závodu, ktorý vlani podpísal Chartu OSN o etickom podnikaní Global Compact.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk