communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Stovky žiakov bližšie k prírode

Stovky žiakov bližšie k prírode

Čo vytvorili víťazi 1. ročníka Ceny Embraco za ekológiu

(Spišská Nová Ves – 30. novembra 2009, Katarína Šimková) – Štyri víťazné spišskonovoveské školy premiérového ročníka Ceny Embraco za ekológiu prezentovali, čo sa im od apríla tohto roku v projektoch podarilo. Úžitok z toho má celé mesto.


Deti zo ZŠ Levočská na skládke Kúdelník nielen hľadali recyklovaný odpad, ale skúmali i flóru a faunu v jej okolí. Zisťovali tiež, do akej miery je pôda na skládke kontaminovaná. Poznatky využili na hodinách chémie i prírodopisu. „Žiaci pochopili, že ak odpad separujeme, nezaťažíme životné prostredie. Toto posolstvo sme osobne odovzdali aj deťom z materskej školy na Slovenskej ulici v v našom meste a tiež kamarátom z partnerskej školy na Horáckom náměstí v Brne,“ informuje Mgr. Mária Škablová, zodpovedná za projekt. Žiaci všetkých ročníkov školy sa zapojili aj do literárnej a výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou.

 

Polkilometrový regionálny náučný chodník uzrel svetlo sveta v areáli ZŠ Nad medzou. Deti s učiteľmi odstránili staré dreviny, zlikvidovali odpad, vysadili stromy. „Na jar pridáme tabuľky a chodník sprístupníme verejnosti,“ dozvedeli sme sa od jednej z koordinátorov projektu Mgr. Martiny Dzurillovej.

 

„Pochvaľujem si spoluprácu detí, rodičov i starých rodičov pri otváraní studničiek počas Svetového dňa vody. Spoločne 120 ľudí vyzbieralo pri Hornáde viac ako 10 vriec odpadu. Rozvinuli nové priateľstvá,“ hovorí o ďalšom aspekte Ceny Embraco za ekológiu riaditeľka ZŠ na Ul. Ing. Kožucha Mgr. Viera Kočišová. V lese, ktorý majú v opatere, vysadili sto stromov. Na Deň Zeme prijalo pozvanie 700 obyvateľov mesta. Okrem iného upravili školskú ekoplochu, ekoučebňu i kompostovisko, taktiež vyčistili jazierko.

Na ZŠ Lipová vysadili stromy, vyčistili areál a vytvorili oddychovú zónu. Vysadili kvety a priamo v priestoroch školy zriadili botanickú záhradu. „Potešil nás záujem rodičov. Aj s ich pomocou budeme môcť deti učiť o prírode priamo v nej,“ potešila sa PaedDr. Alena Sanetríková, koordinátorka.

 

„S prvým ročníkom sme spokojní. V aktivite pokračujeme. Pripravili sme novinku - spoločný projekt škôl v spišskonovoveskej ZOO. Aký si zvolia, závisí od nich.“ vyslovuje sa na margo vyhodnoteného aj budúceho ročníka Katarína Držíková, vedúca komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Embraco Slovakia

 

Realizované projekty:
ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves – Motýlí dotyk Zeme – 1 636 eur (49 286 Sk)
ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves – Regionálny náučný chodník – 1 660 eur (50 009 Sk)
ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves – Skúsme to spolu – 1 087 eur (32 747 Sk)
ZŠ na Ul. Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves – Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v dospelosti ju budeme vedieť chrániť... – 597 eur (17 985 Sk)

 

Kontakt:

Katarína Držíková, Embraco Slovakia, tel. 0903 615 793, 053/ 41 721 81, fax: 053/ 41 721 39, e-mail: katarina.drzikova@embraco.sk
Katarína Šimková, Communication House, tel. 0911 192 830, 055/ 623 00 70, fax: 055/ 623 00 70, e-mail: office@communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk