communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Tohto roku vzrastú investície v slovenskom závode dvojnásobne

Tohto roku vzrastú investície v slovenskom závode dvojnásobne

Embraco stavia na inovácie

Do vývoja milión eur

(Spišská Nová Ves – 28. januára 2009, Anton Oberhauser) – Embraco Slovakia plánuje v tomto roku preinvestovať takmer 6,17 milióna eur (takmer 186 miliónov korún), čo predstavuje dvojnásobok vlaňajšej hodnoty. Na Spiši okrem iného pripravujú výrobu úsporného kompresora, pričom prvé vzorky by mali zísť z výrobných liniek vo štvrtom štvrťroku. Spoločnosť medzitým využíva sezónny dopyt a uspokojuje zvýšené množstvo zákaziek. Najväčší zamestnávateľ v regióne sa tiež môže pochváliť čerstvým certifikátom riadenia bezpečnosti práce a pokračuje aj vo verejnoprospešných aktivitách.


Za jedenásť rokov pôsobenia v SR preinvestovalo Embraco 6,33 miliardy korún (podľa konverzného kurzu vyše 210 miliónov eur), z toho 92,837 milióna v roku 2008. V tomto roku by mali investície medziročne stúpnuť o 100 %. Časť bude smerovať do štartu výroby úsporného kompresora skupiny NE pre komerčné chladenie s technológiou VCC (variabilná kapacita) so zvýšenou účinnosťou a výrazným znížením spotreby energie. Domáce vývojové oddelenie navyše spolupracuje s brazílskymi kolegami na ďalšej novinke, kompresore skupiny NT pre komerčné chladenie s vyšším chladiacim výkonom, zvýšenou účinnosťou a nižšou spotrebou energie. Celkové investície do nových produktov dosiahnu v tomto roku približne milión eur. Zvýšenia kvality sa dočkajú aj výrobné linky, investovať sa bude do opravy pracovísk, či zlepšenia ergonómie pri práci.

 

Celosvetovo je Embraco s 21%-ným podielom naďalej lídrom na svetovom trhu, k čomu druhý najväčší závod v rámci korporácie (za brazílskym Joinville) významnou mierou prispieva. Spoločnosť v roku 2008 vyprodukovala vyše 3,5 milióna kompresorov a kondenzačných jednotiek do chladiarenských zariadení, z nich predala takmer 99%. V tomto roku plánujú na Spiši vyrobiť 3,3 milióna výrobkov.

 

Ideme ďalej aj v kvalite

„Embraco na Spiši je stabilné. Svedčí o tom aj náš najnovší certifikát OHSAS 18 001. Dokazuje, že náš Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je na špičkovej úrovni,“ uvádza generálny riaditeľ Embraca Slovakia Ing. Miloš Čeretka, ktorému odovzdá osvedčenie Ján Pisoň zo spoločnosti Bureau Veritas Certifications Slovakia. Tá skonštatovala, že Embraco má výborne spracované registre ohrození a rizík pre pracovné pozície a že existuje vôľa manažmentu napĺňať požiadavky BOZP aj nad rámec platnej legislatívy. Spoločnosť je aktuálne držiteľom štyroch certifikátov kvality.

 

Eticky a dobrovoľne

Od septembra je Embraco Slovakia signatárom Global Compact, charty OSN o etickom podnikaní. V rámci ochrany životného prostredia rozširuje ponuku kompresorov NE a NT, ktoré využívajú ekologické „zelené“ chladivo R 290 (propán). Pokračuje mnohostranná spolupráca s Nemocnicou s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, kde spoločnosť prispela k zakúpeniu inkubátora pre novorodenecké oddelenie nemocnice. Medzi vrcholy dobrovoľníckeho roka patrila podpora detského domova Mlynky - Biele Vody. Dobrovoľníci sa tu snažia zapájať chovancov do spoločenského života a pomohli pre nich zorganizovať týždenný rekreačný pobyt. Už tradičnou je vianočná zbierka pre nemocnicu i detský domov. Spolu odpracovali dobrovoľníci vlani 300 hodín.


Kontakt
Katarína Držíková, ved. odd. komunikácie v Embraco Slovakia
tel. 0903 615 793, 053/ 41 721 81, fax: 053/ 41 721 39, e-mail: katarina.drzikova@embraco.sk

 

Dr. Katarína E. Čániová, Communication House
tel. 0905 812 883, 055/ 623 00 70, fax: 055/ 623 00 70, e-mail: office@communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk