communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Žiaci adoptujú les, vytvoria náučný chodník

Žiaci adoptujú les, vytvoria náučný chodník

Premiérový ročník Ceny Embraco za ekológiu má svojich víťazov

(Spišská Nová Ves – 21. apríla 2009, Katarína Šimková) – Od dnes sú známi štyria víťazi Ceny Embraco za ekológiu. Základné školy zo Spišskej Novej Vsi pomôžu znížiť hlučnosť a prašnosť v okolí či obnovia zanedbané vzácne dreviny. A to vďaka grantu vo výške 4 979 eur (150 000 Sk). Jeden projekt mohol získať maximálne 1 660 eur (50 009 Sk). Odteraz až do decembra tohto roku grantový program zapojí takmer 2 200 dievčat a chlapcov štyroch ZŠ do praktickej starostlivosti o životné prostredie.


„Prioritou nášho závodu bolo a je zodpovedné, teda aj ekologické správanie sa nielen vo výrobe. Prostredníctvom Ceny Embraco za ekológiu sa myšlienku snažíme rozšíriť aj za brány nášho závodu,“ komentuje Carlos Xavier, generálny riaditeľ Embraco Slovakia.

 

Zapojili sa takmer všetky základné školy

Súťažilo sedem z ôsmich spišskonovoveských škôl, zapojila sa aj smižianska ZŠ.
„Myšlienka grantového programu u nás dozrievala niekoľko rokov. Vo výberovej komisii bodovali projekty, do ktorých sa zapojí veľa ľudí. Už tento premiérový ročník – vyhodnotený tesne pred Dňom Zeme - nám ukázal ich veľký zmysel,“ vyjadruje sa Katarína Držíková, líderka oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Embraco Slovakia.

Víťazné projekty

ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves – Motýlí dotyk Zeme – 1 636 eur (49 286 Sk)
ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves – Regionálny náučný chodník – 1 660 eur (50 009 Sk)
ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves – Skúsme to spolu – 1 087 eur (32 747 Sk)
ZŠ na Ul. Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves – Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v dospelosti ju budeme vedieť chrániť... – 597 eur (17 985 Sk)

 

Školy ponúkli aj atypické formy environmentálneho vzdelávania, napríklad literárne, výtvarné súťaže alebo kvízy. A to s ústredným motívom: Ochrana životného prostredia ako štýl života.

 

Zanedbané okolie školy Nad Medzou sa zmení na regionálny náučný chodník so zveľadenými vzácnymi drevinami. Vznikne tam aj oddychová zóna a prírodné laboratórium. Lipovú zas oživia nové ekozóny s jazierkom, bylinnou špirálou i skalkou. Znížia tým aj hlučnosť a prašnosť. V projektoch sa tiež objavilo čistenie Hornádu či adopcia lesa ZŠ na Ul. Ing. Kožucha.

Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania sa deti na ZŠ Levočská naučia separovať odpad.

 

Svetový výrobca kompresorov a kondenzačných jednotiek Embraco s centrálou v brazílskom Joinville podporuje projekty spoločenskej zodpovednosti vo všetkých závodoch a to v Brazílii, na Slovensku, v Číne i v Taliansku. Jedenásťročné Embraco Slovakia - najväčší zamestnávateľ na Spiši a signatár Global Compact, charty OSN o etickom podnikaní - sa teda popri úspešných dobrovoľníckych aktivitách pre materské školy, nemocnicu i detský domov zameriava aj na podporu detí základných škôl.


Kontakt:
Katarína Držíková, Embraco Slovakia, tel. 0903 615 793, 053/ 41 721 81, fax: 053/ 41 721 39, e-mail: katarina.drzikova@embraco.sk
Katarína E. Čániová, Communication House, tel. 0911 192 830, 0905 812 883, 055/ 623 00 70, fax: 055/ 623 00 70, e-mail: office@communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk