communication house

Projekty

Projekty

  • Objavme doma divy sveta – Na Slovensku máme 7 objektov zapísaných do UNESCO. Odštartovali sme projekt zameraný na to, aby deti základných škôl vedeli prezentovať pamiatky UNESCO na Slovensku. Viac.
  • PR stáže pre vysokoškolákov – ponúkame možnosť odskúšať si vedomosti priamo v praxi a získať cenné skúsenosti znamená ľahšie uplatnenie sa na trhu práce.
  • Kreatívny projekt Communication 2008/2009 v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva Košice – študenti uplatňujú svoj talent a tvorivosť a prepájajú ho s potrebami konkrétnej firmy.
Výtvarníci a PR agentúra netradične spolu
Dať priestor študentom Školy úžitkového výtvarníctva, aby mohli svoj talent využiť v praxi – to bolo hlavným cieľom projektu Svet, v ktorom sa rozprávame. S myšlienkou prišla košická public relations agentúra Communication House, ktorá už viac rozvíja spoločensky zodpovedné podnikanie. Študentom zadala tému Komunikácia, pričom ju mohli stvárniť akýmkoľvek spôsobom ľubovoľnou výtvarnou technikou. Vítaná bola irónia, kritika, nadsádzka....Mladí umelci ocenili práve to, že nemali žiadne obmedzenia. Ich úlohou bolo vytvoriť plagát formátu A2 a obal na dokumenty. Súčasťou projektu bola súťaž o najlepšie práce.
Výsledky študentského úsilia vyzneli pozoruhodne. Práve rôznorodosť takmer tridsiatky prác sa stala ich veľkou silou. Vyhlasovatelia súťaže hodnotili tvorivosť, úsilie pochopiť náročnú tému komunikácie a využiteľnosť nielen v praxi Communication House. Agentúra sa rozhodla tretiakom odboru propagačná grafika Školy úžitkového výtvarníctva na Jakobyho 15 v Košiciach udeliť štyri ocenenia po 25 eur a štyri čestné uznania po 10 eur. Umelcom sa podarilo vystihnúť podstatu komunikácie, jej prchavosť, ľahkosť, ale zároveň i obavy z nej. Stvárnili  ju aj ako  strašidlo či obludu.  Práve preto, že žijeme v technologickej dobe, grafici zdôrazňovali potrebu osobného kontaktu a úsmevu. Vznikli tiež zaujímavé komunikačné príbehy či originálna pečiatka.
„Stačí mi prítomnosť niekoho blízkeho,“ okomentoval svoj vnútorný pohľad na tému jeden z ocenených študentov.
Práce  zadávateľ navrhol vystaviť u spolupracujúceho partnera – v obchodnom centre Optime v Košiciach, ktoré  netradičnej aktivite ochotne vyšlo v ústrety. Výstava trvala od 18. do 22. júna. Študenti veľmi ocenili množstvo návštevníkov, ktorí si ich diela pozrelo.
V septembri by mal projekt pokračovať vydaním katalógu prác – opäť za podpory Communication House.  S návrhom opätovne urobiť výstavu  s tých istých prác –  pre zmenu na pôde verejnej správy - prišla jedna zo samosprávnych inštitúcií so sídlom v Košiciach. Zdá sa, že o stvárnení témy budeme ešte počuť.

Práce študentov si môžete pozrieť v našej virtuálnej galérii.
    
Ocenenia:
Denisa Šerešová, Vladimíra  Labudová, Andrea Lenártová, Elena Čániová

Čestné uznania:
Filip Bandurčin, Pavol Capovčák, Mária  Dančáková, Jakub Kašela

Pedagógovia:
Mgr.art Noémi Ráczová
Mgr.art Otto Szabó
Mgr.art Peter Sentelík
Akad.mal. Vladimír  Jeník

Zadávateľ a spolurealizátor:
tím Communciation House, s.r.o.
Dr. Eva Čániová
Mgr. Katarína Šimková
Mgr. Anton Oberhauser
Mgr. Drahoslav Magdoško                    

  • Spolupráca so SPOSA (Spoločnosť na pomoc postihnutým autizmom) – pomáhame informovať o autizme a prelomiť tabu o tejto téme
  • Spolupráca s mikroregiónom Hornád – objavujeme spolu výnimočnosť a prezentujeme ju verejnosti
  • Do prírody s Košickým večerom Korzár a Komunikačným domom

 

Jubilejný 30. ročník. Pravidelné vychádzky pre obyvateľov a návštevníkov Košíc do okolia. Vždy 1. sobotu v mesiaci od marca do októbra. Vedie turistická legenda Čeněk Čermák.

Program vychádzok na celý rok:

    5. marec - Hnileckou dolinou v predjarí
    2. apríl - Za krásami Dreveníka
    7. máj - Výstup na Folkmarskú skalu
    4. jún - K šarišským medokýšom
    2. júl - Za opekačkou na Holú horu
    6. august - Cez Izru do Maďarska
    3. september - Na Bužňu a Sivú bradu
    1. október - Túra do neznáma


Kontakt:
Čeněk Čermák, tel. 055/644 59 41, 0948 00 33 07
Katarína Čániová, Communication House, tel. 055/623 00 70

Blog www.priatelia.blog.sme.sk – blog o tom, čo je public relations ako miesto stretnutí odborníkov v oblasti PR a záujemcov o toto dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk