communication house

Projekty    »   Objavme doma divy sveta

Objavme doma divy sveta

Základné školy druhého ročníka programu Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť sme zhodnotili na spoločnom stretnutí v Kežmarku. Viac sa dozviete v tlačovej správe.

Výsledky 2. ročníka:

 • SZŠ Osloboditeľov, Belá – HUDBA FUJARY AKO BALZAM DUŠE, koncert a beseda s fujaristom, mimoriadny výtlačok školského časopisu Jašidielko o fujare
 • ZŠ Jovsa – ROZVÍRME PRACH ČASU A ZISTIME, ČO ZA TAJE UKRÝVAL - tvorba vlastnej encyklopédie o Bardejove, divadelné predstavenie, tvorba komiksu, tvorivé dielne Triedne cechy, návšteva Radničného námestia
 • ZŠ Čimhová – FUJAROVÁ SHOW - vyrezávanie píšťaliek, koncert, príprava CD a DVD o fujare
 • ZŠ Kalná Roztoka – K POLONINÁM CEZ ROZPRÁVKY - vychádzka do bukových pralesov, beseda s rozprávkarom Vasiľom Demkom, Vreckový atlas Polonín o rastlinstve, živočíchoch a zaujímavostiach
 • ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín – DUŠA FUJARY - exkurzia v Čičmanoch, výroba a zdobenie píšťal, koncert s nacvičenou piesňou Červené jabĺčko, DVD Duša fujary pre partnerské školy
 • ZŠ Sv. Kríža, Kežmarok – ZDEDILI SME POKLADY – CHRÁŇME ICH PRE BUDÚCNOSŤ - výtvarná súťaž Drevený artikulárny kostol očami detí s výstavou, žiacke videá o historických pamiatkach v Kežmarku a v Levoči
 • ZŠ Kriváň – FUJAROVÁ PARÁDA - tvorba výtvarného návrhu – typického krivánskeho ornamentu na výzdobu fujary, moderná výtvarná koláž, zriadenie školského minimúzea, krst Zborníka pastierskych piesní, workshopy – výučba hry na fujare, návšteva Remeselného dvora v Očovej, CD pre partnerskú školu v ČR
 • ZŠ Komenského, Rožňava – ZA SIEDMIMI DIVMI NÁŠHO SVETA - návšteva jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu, školský časopis, celoslovenská výtvarná a regionálna vlastivedná súťaž o jaskyniach, beseda so správcom Gombaseckej jaskyne
 • ZŠ Lieskovec – S FUJAROU ZA BRÁNU ŠKOLY - koncert s tradičnými ľudovými nástrojmi, návšteva Podpolianskeho múzea v Detve, rozprávanie s muzikantom a učiteľom hry na fujary
 • ZŠ Ružomberok Dončova, Ružomberok – TAJOMNÝ SPIŠSKÝ HRAD - výstavka najkrajších výtvarných prác o Spišskom hrade, nočná akcia pre žiakov Víla a rytieri Spiša v spiacej škole, návšteva Spišského hradu
 • ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená – MALÍ REPORTÉRI - DVD film z terénu o Vlkolínci a Spišskom hrade kompletne pripravený žiakmi, ktorý je vhodným metodickým materiálom na hodiny vlastivedy, geografie, prírodovedy či   dejepisu   

VÝZVA 3. ROČNÍKA

Vyhlásili sme 3. ročník programu. Stiahnite si formulár a plagát s výzvou. Otázky a odpovede k výzve tu.

Projekty môžete zasielať do 25. 9. na adresu Communication House.

Potom o víťazných školách rozhodne hodnotiaca komisia v zložení - Mgr. Iveta Buraľová, zodpovedná za environmentálnu výchovu v Národnom parku Poloniny, RNDr. Jaroslav Stankovič, správca Krásnohorskej jaskyne, PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea a hráč na fujaru Jaroslav Sloboda a team Communication House.                                                                         

V Bardejove - meste UNESCO sa stretli základné školy zapojené do premiérového ročníka darcovského programu Communication House. Po prezentácii projektov sme vyhlásili druhý ročník, tentoraz s novinkou. Objavovať môžu nielen sedem hmotných pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva, ale aj nehmotnú - fujaru a jej hudbu.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Cieľom je nielen, aby deti vedeli, aké prírodné a kultútne pamiatky zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO máme, ale aby ich dokázali aj odprezentovať svojim rodičom, kamarátom a známym.

Základné školy z miest a obcí, kde sa nachádza pamiatka UNESCO sa môžu zapojiť a získať našu know - how podporu pri školských public relations aktivitách. Sedem základných škôl z miest a obcí, kde sa nachádza prírodná alebo kultúrna pamiatka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO získalo dovedna 2 383,5 eur. Do projektov sa od februára do mája 2010 zapojilo vyše 1 300 žiakov.

Víťazné projekty

 • Špeciálna ZŠ Bardejov - Radničné námestie – skvost Bardejova - 285 eur
 • ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín - Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia - 348,05 eur
 • ZŠ Jovsa - Svedectvo múrov  - 350 eur
 • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Plešivec - Objavme tajomstvá podzemnej ríše -
 • 350 eur
 • ZŠ Podhoroď - Keď začal kostolík v Ruskej Bystrej rozprávať - 350 eur
 • ZŠ Remetské Hámre - Bukovými pralesmi Vihorlatských vrchov -  350 eur
 • ZŠ Dončova, Ružomberok - Cesta za dedičstvom našich predkov - 350 eur


Čo sa školám v projektoch podarilo? Prečítajte si tu. Pozrite si foto.

Deti zo ZŠ Janka Matúšku z Dolného Kubína vytvorili umelecký a historický opis dreveného kostolíka v Leštinách.  Pripravili aj špeciálne vydanie školského časopisu Kohútik.

Partneri projektu:
Spolupracujeme s mestom Kežmarok, Správou slovenských jaskýň a Správou Národného parku Slovenský kras.
Zoznam pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na Slovensku:

 

Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí
www.banskastiavnica.sk/mesto/svetove-dedicstvo-unesco.html
www.banskastiavnica.sk/mesto/unesco/podrobne-informacie

Levoča, Spišský hrad a priradené kultúrne pamiatky
www.spisskemuzeum.com
www.spisskyhrad.com
www.webnoviny.sk

Vlkolínec
www.vlkolinec.sk

Jaskyne a priepasti Aggtelekského a Slovenského krasu
www.slovakia.va.librios.net
www.unesco.eu.sk
www.ssj.sk

Bardejov
www.e-bardejov.sk
www.muzeum.sk
www.tik-bardejov.sk

Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
www.slovakia.va.librios.net
www.po-kraj.sk

Drevené kostolíky slovenskej časti Karpatského oblúka
www.slovakia.travel
www.slovakia.va.librios.net
www.tik-bardejov.sk

 
Nehmotné dedičstvo:

Fujara a jej hudba

www.dusafujary.sk

www.fujaraodjara.sk

Čo sa deje s pamiatkami UNESCO na Slovensku:

 

Na propagáciu Rožňavy prichádzajú peniaze z Európy (Korzár, 10.10. 2009)

 

Kostolíkom po zápise do zoznamu UNESCO stúpla mierne návštevnosť (Pravda, 3.10. 2009)

 

V Žehre pochovávajú v ochrannom pásme pamiatky UNESCO (Korzár, 23.10. 2009)

 

V Levoči obnovia historické námestie (Korzár, 11.11. 2009)

 

Za ničenie pralesov Unesco nie sú zodpovední lesníci, ale ochranári (changenet.sk, 11.11. 2009)
 

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk