communication house

Služby    »   Vydavateľské služby    »   Náučná mapa pre školy o podobách vody na juhovýchodnom Slovensku

Náučná mapa pre školy o podobách vody na juhovýchodnom Slovensku

Cesty vody - krásne i účelné

Jedinečná mapa, pravdepodobne prvá svojho druhu na Slovensku, vznikla v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., odštepný závod Košice. Sústreďuje významné vodné "objekty" - prirodzené i vytvorené človekom - na juhovýchode Slovenska, v regióne, kde ľudia žijú v susedstve 13 riek, od Bodvy po Cirochu a od Tisy po Torysu. Vznik mapy kompletne financoval holandský partner medzinárodného projektu s SVP OZ Košice - vodná rada Regge en Dinkel z mesta Almelo.

"Každý materiál, ktorý umožní rozšíriť poznatky nad rámec učebnice, je užitočný pre prípravu učiteľov a táto mapa k nim rozhodne patrí," hovorí Mgr. Lucia Lengyelová, učiteľka zo Základnej školy s materskou školou na Želiarskej ulici v Košiciach.
Mapa ponúka zrozumiteľné mapové značky, zvýrazňuje hranice povodí a je zároveň sprievodcom po približne troch desiatkach zaujímavých miest - od vzácnych mokradí a životom kypiacich rybníkov, cez čisté jazerá a vodárenské nádrže s kvalitnou pitnou vodou až po čerpacie stanice a iné objekty účinné v protipovodňovej ochrane. Ďalšie údaje v tlačovej správe.

 

Ide o nekomerčný projekt a náklad mapy je obmedzený. Niekoľko kusov je k dispozícii v Communication House.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk