communication house

Archív aktualít    »   Ako zostať ženou

Ako zostať ženou

Občianske združenie Mamám Slovenska a Communication House
poriada jedno a dvojdňové zážitkové tréningy

Ako zostať ženou ?
a pritom bez stresu zvládnuť prácu, deti, manžela a domácnosť


Praktické tréningy vedie skúsená lektorka, šéfredaktorka časopisu Torty od mamy a matka troch detí Dr. Katarína Eva Čániová. Vyše desať rokov vedie skupiny osobného rozvoja.

Spoločne – prostredníctvm počúvania, hudby, tancov, cvičení ženských cvikov, rozjímaní, rozprávania príbehov aj nácvikov sa venujeme harmonizácii mužských aj ženských prvkov, ktoré sú v každej z nás.

Vo svojom vnútri a v kruhu žien hľadáme odpovede na otázky:

 Ako na seba nezabúdať?

 Ako prejaviť lásku k sebe?

 Ako si doverovať?

 Ako nás problémy a krízy môžu posilniť.

 Sú naše problémy typicky slovenské?

 Ako vnímať seba cez okamih prítomnosti?

 Ako sa naladiť na prírodné rytmy v nás a okolo nás?


Zážitkové tréningy sa konajú v malých skupinách v peknom prírodnom prostredí

Cena: 30 eur/jeden deň
55 eur/dva dni                                                     Termín: po dohode.

Kontakt: Kamila Kokošková, e-mail kamila@jk.sk
Katarína Eva Čániová, kcaniova@communicationhouse.sk, 0905 812 883

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk