communication house

Klienti

Klienti

"Váš prístup sa mi páčil... vždy budem dávať  len tie najlepšie referencie. Pokojne posielajte Vašich budúcich klientov za mnou a ja Vás odprezentujem len v tom najlepšom svetle!"


Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov PPS Group o Communication House, február 2013Zo súčasných klientov

Takmer 75% honorárov je z opakovanej činnosti pre dlhodobých klientov. Chceme byť s nimi o krok vpredu.


stavbárske spoločnosti

 

 

strojársky a automobilový priemysel

     

 

energetika a informačné technológie


      

potravinársky priemysel

 

chemický a farmaceutický priemysel


 

 

banky, poisťovne a vzdelávacie inštitúcie


obchod

 
 
verejná správa
 
   Národný inšpektorát práce
 
projekty, ktorým sme pomohli bez  nároku na honorár

 


   


         

 

 

 

   


 

     

 


Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk