communication house

Služby    »   Interná komunikácia

Interná komunikácia

V dnešnej turbulentnej dobe nadobúda vnútrofiremná komunikácia čoraz väčší význam. Vieme vám poskytnúť poradenstvo i služby v komplexnej oblasti internej komunikácie – od komunikačného auditu cez zavedenie nových nástrojov až po ich vyhodnotenie. Aktuálne pripravujeme päticu magazínov pre klientov z firemného či samosprávneho prostredia. Máme tiež skúsenosti s komunikovaním významných zmien v rámci organizácie.

 

Najlepšie výkony podáva spokojný zamestnanec. Pracovníkovi, ktorý sa cíti v organizácii dôležitý a informovaný, nechýba lojalita. To je dôležitý recept, ako ustáť krízu. Za úspechom sa skrýva tajomstvo internej komunikácie. Veríme tomu, že ak niečo funguje vnútri firmy, odrazí sa to aj navonok.


Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk