communication house

Služby    »   Interná komunikácia    »   Poradenstvo

Poradenstvo

Komunikačný audit – klienti k nám prichádzajú zväčša vtedy, keď majú nejaký problém. Pomôžeme vám zistiť, kde sú jeho príčiny a navrhneme komunikačné riešenia.

Komunikačné plány – úzko súvisia s komunikačným auditom. Na základe vašich potrieb navrhneme spôsoby, formy a časovanie komunikačnej kampane.

Kampane na podporu informovanosti a lojality zamestnancov – ako docieliť, aby bol zamestnanec verný svojej firme? Ak sa bude cítiť jej súčasťou. Pomôžeme vám zistiť, akým spôsobom a o čom zamestnancov informovať.

Voľba a realizácia efektívnych nástrojov priamej a nepriamej komunikácie vo vnútri firmy – komunikácia má mnoho podôb a foriem. Zvolíme komunikačné nástroje šité priamo na vaše potreby a ciele.

Štandardizácia vnútornej komunikácie – aj pre potreby ISO.

Sociálna zodpovednosť – Kto nie je zodpovedný, neprežije v boji s konkurenciou. Čoraz viac firiem sa so svojím ziskom delí a venuje časť z neho na rozvoj ľudí a miesta, kde pôsobí. Rozmýšľate nad tým, v čom by ste mohli byť zodpovední vy? Odlíšte sa od univerzálnych receptov na dobročinnosť a buďte originálni. Vieme, ako na to.

Prieskumy spokojnosti zamestnancov – zistíme, čo si vaši zamestnanci vo firme chvália a čo by sme mohli spolu zlepšiť.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk