communication house

Služby    »   Externá komunikácia

Externá komunikácia

Pri komunikácii s médiami vám pomáhame nastaviť tému tak, aby bola zaujímavá pre čitateľov, divákov a poslucháčov. Pripravujeme tiež stratégiu na vhodné využitie sociálnych médií. V prípade potreby rýchlej reakcie na náhle udalosti dokážeme zasiahnuť kľúčové skupiny príjemcov s presne zacielenými informáciami pripravenými v duchu pravidiel krízovej komunikácie.

Nedá sa nekomunikovať, znie známy výrok odborníka na komunikáciu Paula Watzlawicka. Platí to aj pre Vašu firmu. Ak chcete, aby sa o nej vedelo, aby jej meno rezonovalo v mysliach súčasných i potencionálnych klientov, treba sa o to starať. Navrhneme vám spôsoby, ako oboznámiť o vašich aktivitách, výsledkoch, úspechoch, ale aj neúspechoch. Lebo aj tie k životu neodmysliteľne patria. Vaším úspechom môže byť, ako ste sa s nimi vedeli vyrovnať a aký dojem u verejnosti zanecháte.

 

Referencie:

Zuzana Svitanová, TASR: "V Communication House sa zaujímate o to, čo požadujú samotní novinári. Vaše PR je nanajvýš profesionálne, bez bombastickej reklamy partnera, ktorá pôsobí zvyčajne kontraproduktívne v spravodajských kruhoch. Myslím, že za prístupom agentúry je predovšetkým dlhoročná novinárska skúsenosť aj empatia."

 

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk