communication house

Projekty    »   VÝZVA 3. ROČNÍKA

VÝZVA 3. ROČNÍKA

Vyhlásili sme 3. ročník programu. Stiahnite si formulár a plagát s výzvou. 

Projekty môžete zasielať do 25. 9. na adresu Communication House, Štefánikova 6,040 01 Košice
Potom o víťazných školách rozhodne hodnotiaca komisia v zložení:

  • Mgr. Iveta Buraľová, zodpovedná za environmentálnu výchovu v Národnom parku Poloniny,
  • RNDr. Jaroslav Stankovič, správca Krásnohorskej jaskyne, PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea
  • hráč na fujaru Jaroslav Sloboda a team Communication House.

 

Otázky a odpovede

Vaše projekty zasielajte do 25.9.2011 v elektronickej i tlačenej podobe na adresu Communication House, s.r.o., Štefánikova 6, 040 01 Košice a office@communicationhouse.sk v troch vyhotoveniach v rozsahu max. 5 strán.

Konzultácie poskytujeme na telefónnom čísle 055/ 623 00 70.


Tu budeme uverejňovať otázky a odpovede, ktoré sme už odkonzultovali a môžu pomôcť aj ostatným školám.


Môže sa do programu zapojiť aj naša škola, ak nemáme priamo v obci pamiatku zapísanú do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO?

  • Program Objavme doma divy sveta sme zamerali na základné školy v okresoch, kde sa nachádza pamiatka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ak priamo v obci základná škola nie je, môže sa zapojiť škola, ktorú navštevujú deti z obce s pamiatkou UNESCO. Napríklad deti z Leštín chodia do školy do Dolného Kubína. Školy z Dolného Kubína môžu participovať na programe Objavme doma divy sveta.


V našom okrese sa nenachádza kultúrna, ani prírodná pamiatka UNESCO. Môžeme sa zapojiť?

  • Pamiatkou nehmotného dedičstva UNESCO na Slovensku je fujara a jej hudba. Tento nástroj je typický pre celú republiku, bez ohľadu na okres. Je vítané, ak vymyslíte projekt práve o fujare, ak nemáte v blízkosti žiadnu hmotnú pamiatku.


Vo formulári píšete, že Vám máme zaslať projekt v rozsahu maximálne päť strán. O aký projekt ide?

  • Formulár žiadosti o podporu si môžete stiahnuť z nášho webu tu. Nájdete v ňom kolónky, v ktorých vyplníte základné informácie o škole a tiež, čo by ste počas projektu chceli robiť - ciele, aktivity, časový harmonogram, rozpočet. Vo formulári teda predstavujete Váš projekt. Formulár má štyri strany. Keby ste však potrebovali doplniť viac, môžete ešte jednu stranu pridať.


Projekty treba posielať trikrát v tlačenej a v elektronickej podobe. Viete mi to vysvetliť?

  • V tlačenej podobe nám vyplnený formulár pošlite v troch verziách na poštovú adresu Communication House, s.r.o., Štefánikova 6, 040 01 Košice a v elektronickej podobe, prirodzene len raz, na office@communicationhouse.sk do 20.9.2010.
 

Sme základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Smieme podávať podklady v maďarčine?

  • Projekty, prosím zasielajte v slovenčine. Inak ich nemôžeme zaradiť do hodnotiaceho procesu. To isté platí aj pre účtovné doklady dodávané po ukončení projektu. Mediálne výstupy - články v novinách z cudzieho jazyka prekladať nemusíte. Stačí, ak k nim pripojíte krátke zhrnutie v slovenčine.
 

Chceli by sme sa v našom projekte venovať čisteniu studničiek v Slovenskom raji. Je to možné?

  • Nie. V rámci programu Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť sa môžete zamerať len na pamiatky alebo ich časti zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, v prípade studničiek sú to napríklad tie, ktoré sú v Slovenskom krase či Bukových pralesoch.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk