communication house

O nás    »   Všeľudské princípy a zodpovednosť

Všeľudské princípy a zodpovednosť

VŠEĽUDSKÉ PRINCÍPY

(Win - Win)

 

Chceme s vami zdieľať náš pohľad na svet. Pozitívny, otvorený, nádejný. Tieto PRincípy pri práci vyznávame.


1. SVET JE TAKÝ, AKÝ SI MYSLÍME (situácie a veci sú také, aké sú)

2. EXISTUJE NEKONEČNE VEĽA MOŽNOSTÍ (všetko je vec pohľadu)

3. ENERGIA SMERUJE TAM, KDE NAŠA POZORNOSŤ

4. SILA JE V PRÍTOMNOSTI

5. LÁSKAVOSŤ A ÚCTA (aj k sebe) OTVÁRA SRDCIA, MYSEĽ, PEŇAŽENKY (vážme si tých, na ktorých nadväzujeme a tých, komu naše skúsenosti odovzdávame)

6. VŠETKA SILA VYCHÁDZA Z NÁŠHO VNÚTRA (ďakovaním vytvárame atmosféru hojnosti a istoty)

7. MERADLOM ÚSPEŠNOSTI JE PRAX


PR – nielen ČO (cieľ), ale aj AKO (cesta)

 

O zodpovednosti netreba len hovoriť, treba ju žiť.
Aj Communication House chce byť zodpovedným partnerom vo vzťahu k zamestnancom, klientom i verejnosti.

Zodpovednosť k zamestnancom
  • Korektné vzťahy v tíme. Iba ak budeme korektní k sebe navzájom, vieme byť korektní aj k ostatným.
  • Zdravý životný štýl. Dodržiavame pravidlá psychohygieny a vyváženia sedavej práce aktívnym pohybom.
  • Príjemné pracovné podmienky. Záleží nám na tom, aby sa zamestnanci na pracovisku cítili dobre.
  • V každodenných situáciách sa snažíme neustále hľadať odpoveď na otázku, ako by sme mohli zlepšovať komunikáciu.

 

 

Zodpovednosť ku klientom
  • Korektné vzťahy na prvom mieste. Rešpektujeme potreby našich klientov. Uplatňujeme individuálny a ľudský prístup. Chceme byť dôveryhodní, spoľahliví a zodpovední partneri.
  • Dbáme na detaily, našu prácu staviame na základoch profesionality.
  • Uvedomujeme si, že spôsobom našej komunikácie a sebaprezentácie ovplyvňujeme svoje okolie a cítime sa zodpovední za to, aby sme ho ovplyvňovali dobrým smerom.
 
 
Zodpovednosť k verejnosti
  • Založili sme občianske združenie Komunikačný dom. Naším cieľom je zvyšovanie informovanosti a komunikácie rôznych cieľových skupín. Dvíhame sebavedomie jednotlivých ľudí, skupín, aby sme dvihli sebavedomie Slovenska.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk