communication house

Služby

Služby

Ponúkame komplexný PR servis. Naše služby sme rozdelili do troch základných skupín – troch pilierov, na ktorých stoja. Zameriavame sa na komunikáciu ako súhrn medzi sebou poprepájaných aktivít či už vo vnútri firmy – interná komunikácia, so zameraním na rozvoj komunikačného potenciálu – osobnostný rozvoj komunikátora a napokon aj na externú komunikáciu – vytváranie a starostlivosť o dobré meno organizácie navonok.

Rozvíjame zodpovedné podnikanie v aktivitách agentúry i našich klientov.

 

Externá komunikácia

Interná komunikácia

Osobnostný rozvoj

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk