communication house

Služby    »   Interná komunikácia    »   Podnikové a regionálne noviny

Podnikové a regionálne noviny

Prostredníctvom nich sa môžu zamestnanci dozvedieť, čo sa deje vo vnútri spoločnosti, spoznať podnik, prečítať si zaujímavosti o kolegoch. To najdôležitejšie a najzaujímavejšie vždy poruke. Pracujeme ako externá redakcia a vďaka našim bohatým novinárskym skúsenostiam dokážeme pripraviť firemné noviny, na ktoré budete hrdí nielen vy, ale aj vaši zamestnanci.

Regionálne noviny fungujú na podobnom princípe, obyvatelia sa dočítajú, čo sa deje nielen u nich doma, ale aj u susedov. Zvyšuje sa tak lokálpatriotizmus.

V súčasnosti tvoríme:

  • Mosty východu, podnikové noviny Inžinierskych stavieb, a.s. Košice, člena skupiny Colas. Vznikli v roku 1953. Pripravujeme ich už ôsmy rok, v roku 2006 zmenili názov na Stavby Colasu. Nájdete v nich aj aktuálne informácie zo spoločnosti CESTY NITRA, ktorá je tiež členom skupiny. Od decembra 2008 prinášame aktuality aj z COLAS – u CZ, tvoríme medzinárodný česko – slovenský časopis. V roku 2011 sme mali vo vydávaní prestávku, no ďalšie číslo vyšlo už na 16 stranách v decembri 2011 a v roku 2012 budeme vychádzať ko štvrťročník. Približne 2 400 zamestnancom prinášame pútavé strany o dianí v stavebníctve a o jeho vplyve na každodenný život občanov.

Aktuálne číslo december 2011

  • Nezvyčajným projektom je Abovský hlásnik. Štvrťročník určený pre občanov 16 obcí mikroregiónu Hornád južne od Košíc prináša na dvanástich plnofarebných stranách pestré informácie o živote v tomto úseku povodia rieky Hornád, kde sa deje viac, než sa na prvý pohľad zdá. Má ambíciu stať sa zaujímavým interaktívnym médiom známym nielen na východe republiky.

 Posledné aktuálne číslo december 2011
 
  • Pripravujeme tiež Občasník pre spoločnosť Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči, výrobcu aditív do krmiva pre hospodárske zvieratá na báze aminokyselín. Spoločnosť exportuje prakticky celú svoju produkciu a predstavuje na Slovensku jednu z prvých lastovičiek sľubného odboru biotechnológií.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk