communication house

Archív aktualít    »   Posledné tohtoročné Stavby Colasu na svete

Posledné tohtoročné Stavby Colasu na svete

Aké prírodné a archeologické poklady vydala krajina pod diaľnicou D3 v južných Čechách? Prečo sa na Spiš upierajú pohľady staviteľov slovenských diaľnic? Aká bola atmosféra jazdy zručnosti vodičov zimnej údržby na Dňoch slovenských cestárov? Aj o týchto témach sa dočítate v magazíne Stavby Colasu č. 11. Obsahuje tiež rekapituláciu toho najvýznamnejšieho, čo sa vo firmách skupiny Colas v Českej a Slovenskej republike v roku 2010 udialo.

 

Časopis nájdete tu.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk