communication house

Mediálne centrum    »   Odborné články    »   Naše mliečne výrobky - bezpečné, chutné, zdravé a cenovo dostupné

Naše mliečne výrobky - bezpečné, chutné, zdravé a cenovo dostupné

Pri nákupe si všímajte, či neobsahujú rastlinný tuk
 
Aj vy si počas celého roka radi pochutnávate na mliečnych výrobkoch? V posledných rokoch na Slovensku badať zvyšovanie spotrebiteľského záujmu o kvalitu kupovaných potravín. Tento trend má reálny základ, veď slovenskí producenti patria v oblasti mliekarenstva medzi renomovaných. To rozhodne platí aj o tradičnom zemplínskom výrobcovi – michalovskej Syrárni Bel Slovensko a.s. Zhovárame sa s jej riaditeľom Martinom BURŠÁKOM

 

Vaša spoločnosť sa zapojila do stále aktuálnej kampane podpory predaja slovenských mliečnych výrobkov. Len samotný fakt, že sa vyrábajú u nás, však ešte veľa neznamená.

Naša tradícia siaha do roku 1954. Odvtedy nepretržite vyrábame a sme hlavným subjektom pre výkup mlieka pre celý región Zemplína. Vstupom do francúzskej skupiny Fromageries Bel v roku 2000 sme sa stali súčasťou globálneho trhu a distribútorom svetoznámych značiek ako Veselá krava a Mini BabyBel. V našom výrobnom portfóliu však zostali i osvedčené a generáciami obľúbené slovenské značky Karička, Syrokrém či Michalovská tehla. Skoro 60 rokov prítomnosti na trhu svedčí o overenej kvalite.


Nedávne prieskumy ukázali, že aj naši spotrebitelia si viac potrpia na kvalite potravín, hoci cena je pre nás stále najdôležitejšia. Do veľkej miery sa riadime ponukou letákov obchodných reťazcov. Občas sa Slovensko dokonca stáva akýmsi potravinovým smetiskom Európy. Hrozí niečo takéto aj v oblasti mliečnych výrobkov a teda, čím môže Syráreň Bel presvedčiť zákazníkov, že kvalita je u vás v popredí?Naše legislatívne predpisy sú prísne a ich dodržiavanie predstavuje spoľahlivú ochranu pre spotrebiteľov. Ale samozrejme, ľudský faktor a sklon obchádzať alebo zľahčovať reguláciu sa nedá vylúčiť. Štátna veterinárna a potravinová správa pravidelne upozorňuje, že napríklad vo veľkej krajine ako Poľsko pôsobí obrovské množstvo výrobcov potravín najrôznejšej kvality. Niektorí obchodníci organizujú u nás podomový predaj. To môže byť pohodlné a výhodné, lebo cena pre nízkopríjmové skupiny býva rozhodujúca a tak to zrejme ešte zostane.
Myslím však, a zdravý rozum mi zrejme dá za pravdu, že pokiaľ bude pre nás najdôležitejšia nízka cena, Slovensko môže naďalej fungovať ako odbytisko nekvalitných výrobkov alebo dokonca potravín po dátume spotreby.
Za Syráreň Bel môžem povedať, že naše tavené syry považujem za najkvalitnejšie domáce výrobky na trhu, pričom teraz hovorím o značkách Karička a Syrokrém. A toto nemyslím ako reklamu. Neobsahujú rastlinný tuk, vyrábame ich výhradne z prírodných syrov, masla, smotany, taviacich solí a kvalitných prísad. Napokon, o ich obľube svedčí fakt, že sú dvoma spontánne najznámejším značkami tavených syrov na Slovensku.
Dobrá rada pre spotrebiteľov teda znie: práve obsah rastlinného tuku, ktorý je pomerne lacný, znižuje konečnú cenu „mliečnych“ výrobkov. Preto je dobré, ak sledujeme ich zloženie.


Akými normami sa riadi vaša výroba?

Sú tu samozrejme normy EÚ, slovenská legislatíva a tiež interné predpisy skupiny Bel a nášho závodu. Napríklad kladieme prísne požiadavky na ustajňovanie kráv u našich dodávateľov mlieka, spôsob ich kŕmenia so zameraním na minimalizáciu geneticky modifikovaných látok a pod. Pravidelne kontrolujeme všetko, čo môže ovplyvniť kvalitu a hlavne zdravotnú bezpečnosť našich výrobkov. Každý, kto čo len raz navštívil náš závod, vie, aký maximálny dôraz kladieme na osobnú hygienu pracovníkov a hygienu všetkých výrobných procesov.

 

Priblížte, akým postupom vzniká kvalitný tavený syr.

Vyrába sa tepelným procesom tavenia kvalitných prírodných syrov ako je ementál, čedar, eidamská tehla, za prídavku doplňujúcich ingrediencií pre zvýraznenie chuti – šunka, jogurt, pažítka či iné nemliečne komponenty. Neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme taviaca soľ. Tieto surovinové zložky v priebehu procesu tavenia vytvoria kompaktný, homogénny, ľahko roztierateľný tavený syr. Tvarovaním na strojnom zariadení získame finálny produkt pre spotrebiteľa balený ako trojuholník, obdĺžnik, štvorec, črievko alebo plastová vanička. Daný technologický postup zabezpečuje výrobu vysoko kvalitného taveného syra  s trvanlivosťou 4-6 mesiacov.
 

Syráreň Bel patrí k najväčším spracovateľom mlieka na východe Slovenska. V tomto roku ste dokonca prijímali nových zamestnancov. S čím to súvisí?

Prijímali sme 60 nových pracovníkov z dôvodu rozširovania výroby špeciálnych syrov značky Mini BabyBel, ktorý je takmer na 100 % určený na export na dva vysokonáročné trhy - Nemecko a Veľká Británia. Závod v Michalovciach je popri Francúzsku a USA jediný, kde sa tento luxusný syr vyrába. Keďže na rozdiel od tavených syrov sa Mini BabyBel vyrába výlučne z mlieka, potrebovali sme výrazne zvýšiť naše dodávky surového kravského mlieka od dodávateľov z blízkeho aj vzdialenejšieho regiónu.
 
Môžeme tomu teda rozumieť tak, že Syráreň Bel Slovensko potvrdzuje svoju životaschopnosť nielen v rámci Slovenska, ale i v kontexte skupiny Bel?
Náš závod v Michalovciach je jedným z najväčších v rámci koncernu, ktorý má celkovo 27 závodov po celom svete, vrátane krajín severnej Afriky, USA, v Kanade, na Strednom a Blízkom východe, vo Vietname, v Poľsku a na Ukrajine. V našom regióne sme jedným z najväčších zamestnávateľov, s veľmi atraktívnou personálnou politikou a sociálnym zázemím. Tieto atribúty zamestnávateľa prvej voľby vychádzajú aj z toho, že Bel ako rodinná firma so silným sociálnym cítením existuje už od roku 1865.
Veľmi intenzívne sa zaoberáme projektmi spoločenskej zodpovednosti, hlavne v oblasti ochrany životného prostredia, vzťahov so zamestnancami, spoluprácou s neziskovými organizáciami, komunitami. Spomeniem napríklad Týždeň bez áut, protifajčiarske kampane, pravidelné dni zdravia pre zamestnancov, intenzívnu spoluprácu s Domovom sociálnych služieb v Osadnom, zriadenie chránenej dielne pre 20 zamestnancov s postihnutím či projekty na zvýšenie obsahu vápnika v našich výrobkoch. Už dávno sme pochopili, že regiónu, v ktorom pôsobíme, sa patrí niečo vrátiť.
 
Zhováral sa Anton Oberhauser

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk