communication house

Mediálne centrum    »   Odborné články    »   Rozhovor pre mesačník Stratégie

Rozhovor pre mesačník Stratégie

Dr. Katarína Eva Čániová, riaditeľka Communication House

Aké bolo Vaše prvé zamestnanie?
Pedagogička a už po dvoch týždňoch novinárka.

Čo Vás priviedlo k oblasti public relations?
Veľmi ma bavilo promovať denník, v ktorom som viedla odd. ekonomickej publicistiky. Zistila som, že možnosti rozvoja goodwillu novín sú oveľa širšie ako samotná publicistika v ňom.

Čo Vás na PR najviac baví/fascinuje?
Podstatu úspešnej komunikácie vidím v tvorbe vzťahov, v ich nadväzovaní a plynulom rozvoji. Myslím, že integrita, vzájomne  prelínanie javov patrí k zákonitostiam sveta. Fascinuje ma táto mikro a makro súzvučnosť.

Čomu by ste sa chceli venovať o 10 rokov?
Komunikácii vo vnútri človeka aj navonok. Osobnostnému rozvoju v PR.

Ktoré značky/reklamy milujete?
Kreatívne, jemné, nadväzujúce, trváce a aj domáce.

Ako relaxujete?
V prírode, na lyžiach, piplaním kvetov a kríkov, zviditeľňovaním pamiatok UNESCO na Slovensku.

Vaša najsilnejšia stránka a Vaša slabosť?
Najsilnejšia – optimizmus a chuť žiť.
Slabosť – dlhoročný zvyk denníkára – robiť veci ad hoc, ísť na doraz.

Čo si na ľuďoch vážite a naopak čo Vás „vytáča“?
Nadhľad, úcta k sebe a druhým. Učím sa mať pre slabosti seba aj druhých pochopenie.

Vaše životné krédo?
Od Gándhího: Zmenu, ktorú hľadáš, nosíš v sebe. Toto krédo sa stalo ústredným aj v mojej knihe Orechová slávnosť.

Váš zatiaľ nesplnený sen?
Isť okolo hory Kailás a tiež vystúpiť na Mont Blanc.

Čo ste ešte nikomu o sebe neprezradili?
Veľmi rada by som vzdala hold Zemi a ľuďom návštevou maximálneho počtu pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – od Tibetu po Národné parky Kanady a ešte ďalej. A následne ich prezentáciou u nás na Slovensku.

Uverejnené v prílohe PR agentúry mesačníka Stratégie, apríl 2009

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk