communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Hľadajú sa profesionálne mamy a otcovia

Hľadajú sa profesionálne mamy a otcovia

Láskavé rodinné prostredie – balzam na detskú dušu

(Spišská Nová Ves/Mlynky – 1. júna 2009, Anton Oberhauser) – Tohtoročný Medzinárodný deň detí môže byť na Slovensku a najmä na Spiši bodom zlomu. Dňom, keď sa verejnosť začína viac dozvedať o profesionálnom rodičovstve. Projekt „Hľadáme rodičov“ iniciovala spoločnosť Embraco Slovakia v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Chcú pomôcť nájsť láskavých ľudí s veľkým srdcom, ktorí budú ochotní dočasne si osvojiť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti.


Peniaze alebo hračky pred Vianocami potešia, ale domovy potrebujú pomoc počas celého roka. Aj profesionálni rodičia vedia vytvoriť láskavé rodinné prostredie, ktoré je ako balzam na detskú dušu,“ hovorí MVDr. Tibor Garaj, riaditeľ Detského domova Mlynky – Biele vody. S Embracom spolupracujú už od roku 2007. K nápadu teda nebolo ďaleko. Sám T. Garaj má vo svojej rodine s týmto typom starostlivosti niekoľkoročné skúsenosti a v jeho šľapajach kráča už aj dcéra. Teraz je „mamou“ už šiestemu a siedmemu dieťaťu.

„Nápad podporiť profesionálne rodičovstvo sa nám veľmi páči. Čím menej detí bude aj v našom regióne vyrastať bez mamy a otca, tým väčšie šance na plnohodnotné uplatnenie im život neskôr poskytne,“ pripomína Carlos Xavier, generálny riaditeľ Embraca Slovakia.

 

„Stať sa profesionálnym rodičom je veľmi ušľachtilé a zároveň veľmi zodpovedné rozhodnutie. Záujemcovia sa musia riadiť rozumom, no predovšetkým srdcom,“ doplňuje JUDr. Michal Komara, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Spišskej Novej Vsi.

Profesionálny rodič sa fakticky stáva zamestnancom detského domova s tým, že o dieťa sa 24 hodín denne stará doma. Prednostne ide o deti do troch rokov, odňaté zo starostlivosti rodičov na základe predbežného opatrenia, výchovného opatrenia alebo nariadenej ústavnej starostlivosti. Podmienkou pre záujemcu je okrem iného ukončené stredoškolské vzdelanie a absolvovanie 60 hodín prípravných kurzov.

 

Jedným z dlhodobých cieľov projektu je snaha zabrániť zotrvaniu detí v detskom domove. Len v Košickom kraji je momentálne v domovoch umiestnených 1 024 detí. Verejnosť sa viac dozvie z letákov distribuovaných na vytipovaných miestach a od kontaktných pracovníkov ÚPSVaR Spišská Nová Ves. Na začiatku projektu sa informačná kampaň sústredí najmä na Spišskú Novú Ves a okolie.

 

Chartu OSN o etickom podnikaní Global Compact podpísalo Embraco Slovakia v minulom roku. Výrobný závod celosvetovej korporácie produkujúcej kompresory a kondenzačné jednotky je najväčším zamestnávateľom na Spiši.


Kontakt:
Katarína Držíková, Embraco Slovakia, tel. 0903 / 615 793, 053/ 41 721 81, fax: 053/ 41 721 39
e-mail: katarina.drzikova@embraco.sk

 

Anton Oberhauser, Communication House, tel. 0911 / 291 255, 0905 / 812 883, 055/ 623 00 70, fax: 055/ 623 00 70,
e-mail: office@communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk