communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Keď cudzí jazyk nie je cudzí – ani batoľatám

Keď cudzí jazyk nie je cudzí – ani batoľatám

Vďaka projektu si deti osvojujú angličtinu a trávia vzácny čas s rodičmi

 

Desaťročie úspešných projektov založených na myšlienke Košičanky Silvie Kalapošovej a English Learning Centre (ELC) potvrdzuje: ani deťom od najútlejšieho veku nemusí byť cudzí jazyk skutočne cudzí.

 

V októbri sa uzatvoril posledný z trojice týchto úspešných projektov. Pod názvom PT VELL (Parent Training in the field of Very Early Language Learning, Vzdelávanie rodičov v oblasti osvojovania si jazykov u najmenších detí) účinne zapojil do procesu osvojovania si cudzej reči aj rodičov malých „študentov” v Košiciach, Prahe, nemeckom Bochume a pri talianskom Miláne.

 

„Čím skôr začne dieťatko prichádzať do kontaktu s cudzím jazykom, tým skôr si ho môže dobre osvojiť. Vďaka PT VELL si jazykovú úroveň v angličtine zlepšujú aj rodičia. Projekt dokonca pomôže aj jazykovo dobre vybaveným rodičom, ktorí pri hre didakticky správe pomáhajú deťom osvojovať si jazyk pod odborným vedením skúsených učiteľov, mentora a vývojového psychológa,“ hovorí Dr. Silvia Kalapošová, riaditeľka ELC a autorka pôvodnej myšlienky.

 

„Okrem toho, že rodič trávi pri jazykových hrách s dieťatkom vzácny čas v radostnej atmosfére, obaja strácajú obavy z používania cudzieho jazyka,“ dodáva S. Kalapošová na margo projektu PT VELL. Umožnil aj medzinárodné prepojenie rodičov a zdieľanie ich názorov na fóre webovej stránky www.ptvell.eu, Facebooku i prostredníctvom medzinárodnej videokonferencie.

 

Pre zaujímavosť, v Košiciach absolvovali zúčastnení rodičia v rámci projektu PT VELL spolu 219 hodín jazykových kurzov a 93 hodín metodických kurzov. Uskutočnilo sa šesť sedení s psychológom a sedem

koučingových stretnutí.

 

Dekáda troch projektov

 

Úspešný európsky príbeh ELC začal pred 10 rokmi, experimentovaním na pôde jazykových klubov pre batoľatá. Už vtedy vyše 10-ročné skúsenosti Silvie Kalapošovej s jazykovým vzdelávaním detí sa zúročili v projekte MumDad&Me (Mama, oco a ja, 2004 - 2006), ktorý podporila aj Európska komisia. V roku 2007 ho dokonca vybrala medzi 30 najlepších jazykových projektov v Únii. Ďalším medzníkom bol rok 2009, keď medzinárodný tím učiteľov a koordinátorov v rámci ďalšieho projektu VELL vypracoval ucelenú metodiku vrátane rodičovskej príručky, pracovného zošita, učiteľskej príručky a CD.


V porovnaní s inými je metodika z dielne ELC dynamickejšia. „Obsahuje viac pohybových aktivít rodičov a detí, viac piesní a básní, viac výtvarných činností. Naši lektori nedostávajú prísne pokyny, len určitý návod, ako postupovať. Neobmedzujeme ich, ak si chcú aktivity rozšíriť. Na hodine sa tiež snažíme zohľadňovať potreby detí, ich náladu, duševný stav,” vysvetľuje S. Kalapošová.

 

Dobrá myšlienka je dobrá len vtedy, keď žije a šíri sa ďalej. Aj preto je metodika projektu PT VELL k dispozícii všetkým záujemcom na stránkach www.zsangel.cz a www.ptvell.eu - Záleží len na chuti lektoriek a lektorov pracovať s deťmi a odvahe materských škôl či materských centier vyskúšať systematický prístup pri osvojovaní si cudzieho jazyka u našich najmenších.


Súkromné stredisko vzdelávania v anglickom jazyku ELC vzniklo v roku 1990. Už o rok privítalo v Košiciach kvalifikovaných učiteľov z Británie, za pomoci ktorých otvorilo prvú anglickú materskú školu v meste. V roku 1993 nasledoval prvý klub - anglická družina. Za svoje iniciatívy v jazykovom vzdelávaní bolo ELC v roku 2003 ocenené Európskou značkou, ktorú udeľuje oddelenie Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru. V roku 2007 vybrali projekt MumDad&Me medzi 30 najlepších jazykových vzdelávacích projektov v EÚ. ELC bolo za svoje aktivity v roku 2012 nominované na udelenie Europskej značky značiek (European Label of Labels) Projekt PT VELL prebiehal od roku 2010 do roku 2013.

 

Ďakujem za Tvoj sen…

Textová správa na mobil Silvie Kalapošovej od rodiča, ktorého deti navštevovali ELC


„Ahoj, sedím v autobuse zo Sniny, mali sme tam koncert… Premýšľam o rôznych veciach. Spomenula som si aj na Teba, lebo som sa bavila s kolegyňami o deťoch a školách, ako sa ešte stale niekde učí angličtina zle a tak…
Zrazu som si tu v autobuse uvedomila, že som Ti nikdy nepoďakovala za Tvoj sen - za to, že si ho zrealizovala. Vynaložila si množstvo úsilia a vďaka tomu aj moje deti mali prístup ku kvalitnému učeniu angličtiny.
Filip v júni urobil FCE na známku A. Prekvapil ma, lebo vo všetkých častiach skúšky mal Á-čka. Andrejka v Brne urobila bakalára aj z angličtiny. Cez štátnicu tam neprešlo 20 ľudí…
Takže, Silvia, ďakujem za Tvoj sen. Myslim, že bez neho by ani moje deti nemali také znalosti… Zdravím Ťa a želám, nech sa Ti darí. Lenka.”

5. októbra 2013, 22:14

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk