communication house

Media center    »   News releases    »   Kompresory svetu, srdce Spišu

Kompresory svetu, srdce Spišu

Najvýznamnejší európsky závod Embraco bližšie ku komunite a šetrnejšie voči prírode


(Spišská Nová Ves – 6. februára 2008, Anton Oberhauser) Pre Embraco Slovakia znamená desať rokov pôsobenia na Slovensku oveľa viac než len jubileum. Súčasť celosvetovej korporácie so sídlom v Brazílii naďalej zaznamenáva rast výroby. Stále platí, že každý štvrtý kompresor pre domáce a komerčné chladenie vo svete vyrobili v niektorom zo závodov Embraca. Najväčší zamestnávateľ v okolí Spišskej Novej Vsi však pokračuje vo svojom rozvoji.

Embraco na Slovensku existuje od 5. decembra 1997. Výrobu spustilo v marci 1998. Odvtedy výrazne pomohlo znížiť nezamestnanosť v regióne, čo ocenila aj radnica v Spišskej Novej Vsi. Cenu mesta za rok 2007 minulý mesiac prevzal generálny riaditeľ Carlos Xavier. V marci navštívia Spišskonovovešťania brazílske partnerské mesto Joinville, v ktorom pôsobí centrála Embraco.

Celkovo firma za desať rokov pôsobenia na Spiši preinvestovala vyše 5,4 miliardy korún, pričom vlani to bolo 125 miliónov. Tržby za rok 2007 prevýšili úroveň z roku 2006 o takmer 2 percentá a dosiahli bezmála 6,27 miliardy Sk. Embraco Slovakia vyrobilo 4,3 milióna kusov kompresorov a kondenzačných jednotiek a predalo ich 4,15 milióna. Plán na rok 2008 predpokladá produkciu na približne rovnakej úrovni. Investície v roku 2008 by mali prekročiť sumu 150 miliónov Sk.

 

Unikátny certifikát

Byť súčasťou svetového diania pre Embraco znamená aj uplatňovať systém manažérstva založený na princípoch sociálnej zodpovednosti, neustálom zlepšovaní riadení kvality a životného prostredia. „Dnes nám odovzdali medzinárodný certifikát QC 080 000 za fungujúci systém manažmentu nebezpečných látok. Sme na to hrdí, pretože dokumentuje náš hlboký vzťah k riešeniu globálnych problémov Zeme.“ vyjadruje sa Carlos Xavier. V praxi to znamená, že sa Embraco zaviazalo identifikovať všetky nebezpečné látky vo výrobnom procese, pripraviť a realizovať akčný plán pre riadenie a odstránenie používania každej z nich a použiť ekologickejšie alternatívy. Medzi nebezpečné látky, ktoré spoločnosť z procesov eliminovala, patria ortuť, olovo, šesťmocný chróm, kadmium, polybrómované bifenyly a polybrómované dibenzoétery.

Spoločnosť Bureau Veritas dnes udeľuje Embracu certifikát na systém riadenia nebezpečných látok ako prvej spoločnosti na Slovensku. Communication House oslovil vyše 20 certifikačných spoločností pôsobiacich u nás, pričom ani jedna z nich nepotvrdila, že by doposiaľ udelila v SR obdobný certifikát.


Benefity pre zamestnancov za vyše 34 milióna Sk

Embraco si od začiatku uvedomuje, že jeho najväčším kapitálom sú ľudia, ktorí tu pracujú. Vlani dosiahol priemerný počet zamestnancov 2 350, čo je o 127 viac ako v roku 2006. K tomuto číslu prispel na Slovensku doposiaľ ojedinelý projekt dočasného sezónneho pridelenia zamestnancov do popradského závodu Whirlpool, kde od polovice októbra do záveru roka pracovalo 70 zamestnancov z Embraca. O kvalitnej personálnej starostlivosti svedčí aj skutočnosť, že v roku 2007 vynaložila firma na zamestnanecké benefity 34,5 milióna Sk, čo predstavuje v priemere 14 680 Sk na pracovníka. Spoločnosť zorganizovala v priebehu roka približne 500 tréningov a školení a v rámci externých školení prispela priemernou sumou 2 500 Sk na zamestnanca.


Projekty spoločenskej zodpovednosti

Počas desaťročia svojej existencie Embraco nadviazalo dlhodobú plodnú spoluprácu so spišskonovoveskou nemocnicou či strojníckou priemyslovkou. Doposiaľ sponzorsky podporilo projekty celkovou sumou prevyšujúcou 3,6 milióna korún.

V súlade s rastúcim významom verejnoprospešných aktivít veľkých firiem pre komunitu vo svete zriadila spoločnosť v septembri 2007 oddelenie Spoločenskej zodpovednosti. Hlavnými oblasťami podpory zostáva zdravotníctvo, vzdelávanie a mládežnícke aktivity. Aj kvôli tomuto účelu vznikol v novembri 2007 Tím dobrovoľníkov, ktorý sa zameria na pomoc a podporu pre nemocnicu, materské školy, Detský domov Biele vody a ďalšie združenia. Medzi aktivity oddelenia, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom, patrí charitatívna zbierka zamestnancov a projekt Protifajčiarskej kampane.


Slovenský závod sa stal kľúčovým v Európe a druhým najvýznamnejším v 37-ročnej histórii svetovej korporácie Embraco - po závode v brazílskej centrále v Joinville. Embraco Slovakia sa vypracovalo aj medzi najväčších exportérov v našej krajine. Okrem niekoľkých stoviek dodávateľov zo zahraničia má aj vyše 160 dodávateľov zo Slovenska a blízkych krajín.


Kontakt:
Katarína Držíková, ved. odd. komunikácie v Embraco Slovakia
tel. 0903 615 793, 053/ 41 721 81, fax: 053/ 41 722 55, e-mail: k.drzikova@embraco.sk

Dr. Katarína E. Čániová, Communication House
tel. 0905 812 883, 055/ 623 00 70, fax: 055/ 623 00 70, e-mail: office@communicationhouse.sk

Najvýznamnejší európsky závod Embraco bližšie ku komunite a šetrnejšie voči prírode

(Spišská Nová Ves – 6. februára 2008, Anton Oberhauser) Pre Embraco Slovakia znamená desať rokov pôsobenia na Slovensku oveľa viac než len jubileum. Súčasť celosvetovej korporácie so sídlom v Brazílii naďalej zaznamenáva rast výroby. Stále platí, že každý štvrtý kompresor pre domáce a komerčné chladenie vo svete vyrobili v niektorom zo závodov Embraca. Najväčší zamestnávateľ v okolí Spišskej Novej Vsi však pokračuje vo svojom rozvoji.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk