communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Mikroregión Hornád – blízka vzdialená krajina

Mikroregión Hornád – blízka vzdialená krajina

/Košice – 27. 6. 2008, Katarína Šimková/ Túto sobotu /28. júna/ odštartuje dvojdňová vrcholná akcia sedemnástich obcí z okresu Košice – okolie: Dni Regionálneho združenia obcí Hornád. Prvýkrát sa bude prezentovať aj rómske etnikum – skupina AXELA zo Ždane.

V nedeľu popoludní sa predstavia spevácke skupiny Odvážne ženy ako Odvážne mažoretky z Vyšnej Myšle, s humorným repertoárom vystúpi aj Mandeľinka z Košickej Polianky. Ukáže sa i dychová hudba Valaliky, ženská spevácka skupina z maďarskej Holloházy, ba i víťaz Majstrovstiev Európy 2005 v kixboxe, kategória hudobné formy Jozef Cehlár z Geče. V prírodnom amfiteátri obce Skároš zahrá aj obľúbená skupina z Trsteného pri Hornáde ŠČAMBA. Zvláštnosťou je, že všetky kultúrne telesá sú z obcí mikroregiónu, ale stali sa známymi aj v iných častiach Slovenska. Spolu ich uvidia len návštevníci spomínaného víkendového podujatia.

Športuchtiví si môžu zvoliť výlet na bicykli, po 20 kilometrovej trase Hornád sa z Krásnej nad Hornádom popri jazierku Štrkovňa v Kokšov – Bakši s labuťami, cez magické miesto Koscelek medzi Vyšnou a Nižnou Myšľou s teplým prameňom a obnovenými základmi románskeho kostola možno dostať až k stredovekému hradu v Skároši. Pre peších je určený Náučný chodník Abov. Po námahe si možno oddýchnuť aj v Komunitnom parku v Ždani či v tieni javorovej aleje v Košickej Polianke. O niekoľko mesiacov by im už mala slúžiť nová cyklomapa, ktorú Regionálne združenie obcí Hornád pripravuje s Communication House a Vojenským kartografickým ústavom v Harmanci.
Prierez slávnosti prinesie začiatkom júla obnovený regionálny štvrťročník Abovský hlásnik, ktorý dostáva každá domácnosť v mikroregióne od obecných úradov.

Do Regionálneho združenia obcí Hornád patria: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov – Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa a Ždaňa.

Kontakt
Ing. Ján Kokarda, predseda Regionálneho združenia obcí Hornád, starosta obce Ždaňa
tel. 0903 910 140, 055/698 00 21, e-mail: obec.zdana@mail.t-com.sk, web: www.regionhornad.sk

Mgr. Katarína Šimková, redaktorka, Communication House s.r.o.
tel. 0911 192 830, 055/623 00 70, e–mail: ksimkova@communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk