communication house

Media center    »   News releases    »   Projekt ELC medzi tridsiatkou najlepších v EÚ

Projekt ELC medzi tridsiatkou najlepších v EÚ

Vznikne prvá anglická škôlkarská trieda na Spiši

Spišská Nová Ves (13. februára 2009) – Dnešná ukážková hodina angličtinárskeho klubu batoliat v materskej škole na Sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi svedčí o životaschopnosti myšlienky English Learning Centre Košice (ELC) v jazykovom vzdelávaní najmenších detí. Od septembra vznikne práve v MŠ na ulici Z. Nejedlého 5 prvá mimokošická škôlkarská trieda s vyučovaním angličtiny podľa metodiky navrhnutej na Slovensku.


„Som rada, že už aj na Spiši sú vytvorené podmienky pre to, aby sme štyri roky po vzniku klubu batoliat MumDad & Me otvorili celodennú jazykovú triedu pre deti od troch do piatich rokov,” hovorí Dr. Silvia Kalapošová, riaditeľka ELC a koordinátorka projektu. Materská škola na Nejedlého ulici má jazykový rozvoj vo svojom školskom programe a jeho podpora figuruje i v pláne rozvoja mesta. „V Spišskej Novej Vsi sme si vychovali vlastných lektorov a aj vďaka ich obetavej práci sa anglická trieda mohla stať skutočnosťou,“ konkretizuje S. Kalapošová.

Kluby batoliat pôsobia od roku 2004 aj v Košiciach, Rožňave a Prešove. Od začiatku sa na týchto aktivitách zúčastilo takmer 200 rodičov. Aj ľudia zo Spišskej Novej Vsi tak prispeli k tomu, že projekt bol Európskou komisiou pre vzdelávanie a kultúru vybratý medzi 30 najlepších projektov Európy (first-class projects) zaoberajúcich sa jazykovým vzdelávaním.

Aktívne a pestro


„Osvojili sme si myšlienku ELC vystaviť deti cudziemu jazyku od najútlejšieho veku, aby si ho tak osvojili čo najprirodzenejším spôsobom,“ dodáva Jana Vadelová, riaditeľka MŠ Nejedlého 5. „Deti sa angličtine budú venovať v každodennej komunikácii – pri hre, učení i práci. Sme radi, že nám ELC poskytlo autentické cudzojazyčné didaktické materiály - od kníh, cez hudobné nahrávky, rozprávky na DVD až po počítačové hry.”

 

V porovnaní s inými metodikami je tá z dielne ELC dynamickejšia. „Je v nej viac pohybových aktivít rodičov a detí, viac piesní a básní, viac výtvarných činností. Naši lektori nedostávajú prísne pokyny, len určitý návod ako postupovať. Neobmedzujeme ich, ak si chcú aktivity rozšíriť. Učiteľom je potrebné ponechať určitú slobodu vyjadrenia. Na hodine sa tiež snažíme zohľadňovať potreby detí, ich náladu, duševný stav,” vysvetľuje S. Kalapošová.

 

Na Čingove výmena skúseností
ELC Košice si so svojimi partnerskými organizáciami z Talianska, Nemecka a Česka od stredy do piatku vymieňa na Čingove skúsenosti s vyučovaním cudzích jazykov u detí predškolského veku v rámci projektu VELL (Very Early Language Learning). Prostriedky na podporu VELL poskytla Európska únia cez svoj Lifelong Learning Programme - Multilingualism.

Jedným z hmatateľných dôkazov dobrej spolupráce je nová pracovná učebnica pre deti pod značkou ELC Košice, v ktorej si malí „čitatelia“ môžu vymaľovať všetky obrázky. Knižka zároveň obsahuje jednoduchý slovník použitých výrazov v slovenčine, češtine, taliančine a nemčine. V rámci projektu VELL by mala ešte do konca roka vyjsť metodická príručka pre učiteľov, rodičovská príručka, video k projektu a CD.


Súkromné stredisko vzdelávania v anglickom jazyku ELC vzniklo v roku 1990. Už o rok privítalo v Košiciach lektorov z Británie, za pomoci ktorých otvorilo prvú anglickú materskú školu v meste. V roku 1993 nasledoval prvý klub - anglická družina. Za svoje iniciatívy v jazykovom vzdelávaní bolo ELC v roku 2003 ocenené Európskou značkou, ktorú udeľuje direktoriát Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru, ako aj minister školstva SR. V roku 2005 bola S. Kalapošová pozvaná na oslavy Európskeho dňa jazykov v Bruseli. A v roku 2007 zvolili projekt ELC medzi 30 najlepších jazykových vzdelávacích projektov v EÚ.

 

Kontakt
Dr. Silvia Kalapošová, ELC Košice
tel. 055/644 17 01, mobil 0911 221 937, elc@elc.sk, www.elc.sk

 

Dr. Katarína E. Čániová, Communication House – partner projektu
tel. 055/623 00 70, mobil 0905 812 883

Communication House - based in Košice, it is the first public relations agency in Slovakia outside Bratislava, founded in 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk