communication house

Služby    »   Externá komunikácia    »   Monitoring s médiami

Monitoring s médiami

Monitoring médií

Chcete vedieť, čo o vás píšu? Potrebujete aktuálne informácie v pravý čas? Nečakajte, kým niekde náhodou objavíte zmienku o vašej spoločnosti. Poskytujeme monitoring médií. Prostredníctvom neho získavate konkurenčnú výhodu a komplexný obraz o:

  • zverejnených článkoch resp. reklamách o Vašej spoločnosti
  • frekvencii mediálnych informácií
  • vnímaní pozície Vašej spoločnosti v médiách
  • činnosti konkurencie, Vašich klientov i dodávateľoch
  • príležitostiach budovania goodwillu

 

Garancia výstupov

  • sú prehľadné a presné
  • individuálna starostlivosť o výstupy zabezpečuje ich kompletnosť
  • obsahujú úplné znenie mediálnych výstupov v podobe textového formátu HTML alebo JPG na CD
  • detailné informácie: o type periodika, náklade, čase, názve, umiestení v čísle, radení grafických prvkov, mediálne analýzy kvalitatívne aj kvantitatívne
  • prinášajú vyššiu informačnú hodnotu monitoringu médií a pomáhajú odhaľovať súvislosti

 

Mediálne analýzy

texty doplnené tabuľkami a grafmi

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk