communication house

Archív aktualít    »   Svieže čítanie o živote v Abovskom hlásniku

Svieže čítanie o živote v Abovskom hlásniku

Jarný Abovský hlásnik prináša množstvo zaujímavých tém a príbehov,
napríklad o:
 - činnosti OZ Východoslovenské labky, ktoré v Trstenom pri Hornáde zachraňuje opustené a týrané zvieratá,
 - jedinečnej regionálnej bubeníckej súťaži V rytme Valalík na ZUŠ Valaliky,
 - cezhraničnom projekte splavovania Hornádu zo Ždane do Maďarska,
 - žiakoch ZŠ Haniska, ktorí piekli s finalistkou TV šou Pečie celé Slovensko,
 - koníčku Magdalény Suchej z Geče,
 - športových úspechoch v bowlingu a futbale na celoslovenskej úrovni, atď...

V tothoročnom čísle prinášame aj novú rubriku Srdcia regiónu, v ktorej predstavíme ľudí, ktorí menia svet okolo nás - svojou dobrovoľníckou prácou, nezištnou pomocou, nápadmi a nesebeckými činmi. Na cenu čitateľov sme ako prvých nominovali Rastislava Šelepského z OZ Priatelia Trstenskej prírody a rodinu Karajosovcov, bezpríspevkových darcov krvi zo Ždane.

Zalistujete si a objavujte s nami región pri Košiciach, krásny prírodou, živý aktivitami a obohatený činorodosťou jej obyvateľov.


Agentúra Communication House redakčne pripravuje štvrťročník Abovský hlásnik pre Regionálne združenie obcí Hornád už 19-ty rok. Vychádza v náklade 7200 kusov.
Archív všetkých čísel nájdete na www.regionhornad.sk.
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk