communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie

Prípadové štúdie

Public relations - vzťahy s verejnosťou sú nepostrádateľným pomocníkom moderného manažmentu veľkých i malých podnikov v novodobom svete.

 

Public relations – PR - je súbor postupov a aktivít na ovplyvňovanie mienky – konkrétnej verejnosti, záujmovej skupiny.
Od PR tiež závisí, môže do značnej miery určovať, akú má inštitúcia alebo verejnosť povesť – ako je vnímaná.

Ako public relations funguje v praxi, môžete vidieť v prípadových štúdiách našich projektov.

Spolupráca pri projekte spoločenskej zodpovednosti Cena Embraco za ekológiu

Klient: Embraco Slovakia
Oblasť: strojársky priemysel
Služba: vzťahy s médiami, vzťahy s verejnosťou, monitoring médií, poradenstvo, mediálno – prezentačný tréning
Obdobie realizácie: od marca 2009

Regionálne noviny, administrácia webu a medializácia mikroregiónu Hornád

Klient: Regionálne združenie obcí Hornád
Oblasť: verejná správa
Služba: regionálne noviny, vzťahy s médiami, vzťahy s verejnosťou

Česko-slovenské firemné noviny Stavby Colasu

Klient: COLAS CZ, a. s.
Oblasť: česká firma so zameraním na cestné staviteľstvo, člen celosvetovej spoločnosti COLAS
Služba: firemné noviny
Cieľová skupina: zamestnanci spoločností COLAS CZ, a. s., Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a. s.

Prezentácia Mikroregiónu Hornád prostredníctvom cyklomapy s bedekrom

Klient: Regionálne združenie obcí Hornád
Oblasť: verejná správa
Služba: vydavateľské služby, vzťahy s verejnosťou, vzťahy s médiami
Cieľová skupina: priaznivci cyklistiky, rodiny s deťmi – obyvatelia mikroregiónu a Košíc aj ich návštevníci
Popis situácie:  Mikroregión Hornád združuje šestnásť obcí, ktoré ležia v blízkosti 250-tisícových Košíc a hraníc s Maďarskom. Je preto vhodným miestom pre víkendové výlety obyvateľov i návštevníkov mesta na bicykli. Obce vyznačili niekoľko cyklotrás.

Otvorená hodina jazykovej školy batoliat

Prezentácia budúcej jazykovej triedy v štátnej materskej škole
Klient: English Learning Center Košice
Cieľová skupina: novinári a verejnosť v Spišskej Novej Vsi a okolí
Cieľ projektu: upozorniť na plánovaný vznik prvej anglickej materskej triedy na Spiši a spopularizovať koncepciu ELC v projekte VELL, zaradenom Európskou komisiou medzi 30 jazykových top-projektov únie.

Rozšírenie OC Optima

PR podpora expanzie najväčšieho mimobratislavského nákupného centra
Klient: Meinl European Land (neskôr Atrium European Real Estate) a obchodné centrum Optima Košice
Cieľová skupina: návštevníci centra, VIP hostia
Cieľ projektu: upriamiť pozornosť na otvorenie rozšíreného OC Optima – najväčšieho v krajine mimo hlavného mesta

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk