communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Interná komunikácia a tvorba firemných médií

Interná komunikácia a tvorba firemných médií

Ing. František KADLEC, ekonóm CESTY NITRA:
„Použitím farieb získal časopis na dynamickosti a lepšie približuje atmosféru na stavbách. Obzvlášť som si obľúbil reportáže a správy zo živých stavieb, máme dobrý prehľad. Výborný býva aj kultúrny servis vrátane krížovky.“
Anketa vo firemnom mesačníku Stavby Colasu

Štefan SZILÁGYI, zástupca starostu obce Čaňa:
Abovský hlásnik je veľmi dobrá vec, ponúka rozhľad po iniciatívach ostatných obcí. So starostami sa stretávame len raz v roku. Hľadáme, čo máme spoločné a Abovský hlásnik nám v tom pomáha.“
Anketa v regionálnom štvrťročníku Abovský hlásnik

Obľúbený certifikovaný dvojdňový tréning akreditovaný MŠ SR o zákonitostiach prípravy firemných novín, aby sa stali obľúbeným komunikačným nástrojom aj vo Vašej firme. Nadstavba zahŕňa prepojenie s ďalšími nástrojmi internej komunikácie.

Najbližší termín: upresníme

Cena: 490 eur + 20 % DPH.

Miesto: Bratislava, Best Western Hotel Antares, Šulekova 15/A

Faktúru na úhradu školného Vám zašleme po prijatí záväznej prihlášky.  Faktúru prosíme uhradiť vopred a to do dátumu splatnosti na účet č.: 1703932255/0200.
V prípade stornovania záväznej prihlášky od jej doručenia do Communication House do 4 týždňov pred termínom začatia štúdia vyberáme manipulačný poplatok 50 EUR.
V prípade neúčasti na štúdiu nám vzniká nárok na storno poplatok:

 • pri zrušení účasti od 4 do 2 týždňov pred termínom začatia štúdia  50 % účastníckeho poplatku
 • Akceptujeme písomné zrušenie účasti (listom alebo mailom).
 • Pri zrušení účasti menej ako 2 týždne pred začatím štúdia a v deň začiatku štúdia 100 %.
 • Náhradník možný.

 

Dĺžka trvania: Dva tréningové dni od 8.30 do 16.30, príp. od 8. do 16. hodiny. Dva dopoludňajšie a dva odpoludňajšie bloky.
Veľkosť skupiny: maximálne 10 uchádzačov

Rozvrh tréningu - hlavné body:

Blok 1 – Firma a komunikácia

 • predstavenie účastníkov
 • komfortná zóna, komunikačné šumy
 • komunikácia firmy navonok a dovnútra
 • dotknuté strany -  najmä akcionári a topmanažéri - sú na našej strane?
 • začíname na zelenej lúke alebo naskakujeme na vlak?
 • komunikačný audit vo firme a čo ďalej
 • nástroje internej komunikácie vo firme
 • zavádzanie nových nástrojov
 • spolupráca s HR - školenia
 • tipy na dobrú prezentáciu

Blok 2 – Paleta našich nástrojov
 • Kaskádová informovanosť na všetkých poschodiach organizácie - čo nenechať na náhodu
 • stretnutia zamestnancov s manažmentom
 • stretnutia tímov - stručné a obsažné
 • projekty firmy - naša úloha v nich a náš prospech
 • interné kampane
 • firemný časopis, newsletter
 • médiá a ich rôzna periodicita
 • intranet
 • nástenky, obrazovky, bannery, pútače
 • firemná pošta - maily

Blok 3 – Rodí sa firemné médium "do ruky"
 • plán novín (časopisu) podľa strán
 • vyhľadávanie tipov - spolupráca s oddeleniami firmy a jej úskalia
 • avíza, rubriky, nadpisy, titulky
 • noviny a zrkadlo
 • komunikácia s grafikom, tlačiarňou
 • najdôležitejšie zo štylistiky, žánrov
 • tvorba článkov, písanie textov
 • jazykové korektúry, náhľady
 • obrázky v podnikovom médiu, minifotokurz
 • zlaté pravidlá pre prácu s médiami
 • inzercia - klady a zápory

Blok 4 – Kontext a hranice internej komunikácie
 • podujatia pre zamestnancov - organizácia športových hier, oddychových podujatí
 • teambuildingy
 • webová stránka a zákaznícke médiá
 • tlačový zákon
 • prieskumy a spätná väzba
 • distribúcia médií - ako ju využiť v náš prospech
 • prezentácia vlastného projektu - súťaž
 • písanie krátkeho článku v ľubovoľnom žánri
 • prípadové štúdie - tvorivá dieňa - sumarizácia
 • hodnotenie tréningu a odovzdanie certifikátov
Obľúbený certifikovaný dvojdňový tréning akreditovaný MŠ SR o zákonitostiach prípravy firemných novín, aby sa stali obľúbeným komunikačným nástrojom aj vo Vašej firme. Nadstavba zahŕňa prepojenie s ďalšími nástrojmi internej komunikácie.

Najbližší termín: 27. - 28. november 2012
Cena: 490 € + 20 % DPH. V roku 2012 zľava pre zástupcov štátnych a samosprávnych inštitúcií vo výške 25 %
Miesto: Bratislava, Best Western Hotel Antares, Šulekova 15/A

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk