communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Komunikačno - prezentačný tréning

Komunikačno - prezentačný tréning

Umožňuje objaviť geniálne a pritom jednoduché princípy vzájomne obohacujúcej komunikácie a prezentácie.


Termín: podľa záujmu
Cena za dva dni: 450 eur + 20 % DPH
Cena za dva dni s kamerou: 490 eur + 20 % DPH
Faktúru prosíme uhradiť do dátumu splatnosti.


V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase od dátumu prihlásenia po 10. pracovný deň pred začiatkom štúdia (podujatia) vyberáme manipulačný poplatok 30 EUR.
V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase od 9. po 5. pracovný deň pred začiatkom štúdia (podujatia) vzniká organizátorovi nárok na 50 % účastníckeho poplatku.
V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase kratšom ako 5 pracovných dní pred začiatkom štúdia (podujatia) vzniká organizátorovi nárok na 100 % účastníckeho poplatku.
Účasť náhradníka na štúdiu (podujatí) je možná.
Zmena programu v nevyhnutnom prípade je vyhradená.

Veľkosť skupiny: max. 10 účastníkov


Obsah interaktívneho tréningu:

 • Identifikácia tréningových potrieb účastníkov
 • 7 zákonitostí úspešného života
 • Pyramída a štyri piliere komunikácie
 • Komunikátor, prijímateľ, kto je prvý?
 • Komunikácia a informácia
 • 7 fáz kódovania informácií
 • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
 • Komfortné a nekomfortné zóny
 • Verbálna a neverbálna komunikácia detailne
 • Proaktívna komunikácia
 • Asertivita a empatia, asertívne práva a ich využitie pri práci
 • Riadenie seba samého
 • Argumentačné techniky, vankúšovanie, zvládanie námietok
 • Sila uvoľnenia v napätí
 • Komunikácia s problémovým partnerom
 • Zvládanie konfliktu a krízy
 • Zvládanie stresu a ako sa ho zbaviť
 • Desatoro komunikačných kiksov
 • Komunikačná kultúra
 • Komunikačná sieť
 • Komunikačné toky a vklad pracovníka do komunikačnej kultúry vo firme
 • Kontrolné položky pre meranie úspešnosti komunikácie
 • Psychologické zákonitosti osobného a firemného imidžu
 • Kedy sme úspešní vo vyjednávaní?
 • Interné kampane
 • Nástroje internej komunikácie
 • Interný a externý lobbing
 • Kontrolné položky internej komunikácie
 • Riešenie prípadových štúdií šitých na mieru účastníkov
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk