communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Praktická škola Public Relations

Praktická škola Public Relations

Perla medzi tréningami, päťdňový kurz s certifikátom Ministerstva školstva SR pre začiatočníkov i skúsených PR–istov.
Prihlásiť sa dá na tri samostatné moduly: Úvod do PR (imidž, kampane, firemná filantropia), Interné PR a tvorba firemných médií a tiež na obľúbenú časť Externé PR a krízová komunikácia.

Najbližší termín: upresníme
Kde: Best Western Hotel Antares, Bratislava, Šulekova 15/A
Dĺžka štúdia: 40 hodín rozdelených na päť dní – od 8.00 do 16.00
Veľkosť skupiny: maximálne 8 uchádzačov naraz
Podmienky vydania CERTIFIKÁTU: absolvovanie modulov a záverečnej práce – PR projektu šitého na potreby účastníka
Certifikát: Akreditácia Ministerstva školstva SR
Pre formulár zrolujte stranu na koniec.

Zvýhodnená cena: 832,50 eur + 20 % DPH
(v cene je písomný manuál a príručné listy, nácviky pred kamerou, coffee break)


Faktúru na úhradu školného Vám zašleme po prijatí záväznej prihlášky. Faktúru prosíme uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti (ideálne vopred) na účet č.: 1703932255/0200.
V prípade stornovania záväznej prihlášky od jej doručenia do Communication House do 4 týždňov pred termínom začatia štúdia vyberáme manipulačný poplatok 50 EUR.
V prípade neúčasti na štúdiu nám vzniká nárok na storno poplatok:

 • pri zrušení účasti od 4 do 2 týždňov pred termínom začatia štúdia 50 % účastníckeho poplatku
 • Akceptujeme písomné zrušenie účasti (listom alebo mailom).
 • Pri zrušení účasti menej ako 2 týždne pred začatím štúdia a v deň začiatku štúdia 100 %.
 • Náhradník možný.

 

Desať rokov PR školy


PRAKTICKÁ ŠKOLA PUBLIC RELATIONS
V dnešných časoch krízy ponúka PR lacnejšie možnosti oproti reklame, inzercii či niektorým marketingovým nástrojom. Naša certifikovaná PR škola Vás pripraví na najbežnejšie situácie v PR praxi.

Hlavná lektorka: Dr. Eva ČÁNIOVÁ - certifikát Thames Valley University London č. 10147592
Ďalší lektori:
Mgr. Anton OBERHAUSER - skúsenosti z TASR, editor a analytik, konzultant pre problémovú a krízovú komunikáciu a koordinátor početných public relations aktivít v Communication House.
Externý lektor
Mgr. Ruslana KURILCOVÁ - dlhoročná reportérka v TV JOJ


Obsah tréningu

Modul 1 (pondelok) - Úvod do PR - imidž, kampane, firemná filantropia, marketing

 • Asertivita a empatia na PR oddelení
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
 • Imidž organizácie
 • Marketing - nadlinky a podlinky
 • Corporate identity
 • Tvorba návrhov individuálnych PR projektov
 • Nástroje internej a externej komunikácie
 • Trendy na webe
 • CSR ako súčasť imidžu a komunikačného mixu
 • Formy spoločenskej zodpovednosti
 • Partnerstvá, komunity, sponzoring
 • Dobrovoľníctvo
 • Prípadové štúdieModul 2 (utorok, streda) - Tvorba firemných médií, článkov a tlačových správ

 • dotknuté strany - najmä akcionári a topmanažéri - sú na našej strane?
 • začíname na zelenej lúke alebo naskakujeme na vlak?
 • spolupráca s HR - školenia
 • tipy na dobrú prezentáciu
 • paleta nástrojov - print, web, stretnutia, interné kampane, porady, intranet
 • plán novín (časopisu) podľa strán
 • vyhľadávanie tipov - spolupráca s oddeleniami firmy a jej úskalia
 • avíza, rubriky, nadpisy, titulky
 • komunikácia s grafikom, tlačiarňou
 • najdôležitejšie zo štylistiky, žánrov
 • tvorba článkov, písanie textov - tipy
 • jazykové korektúry, náhľady
 • obrázky v podnikovom médiu
 • podujatia pre zamestnancov - organizácia športových hier, oddychových podujatí
 • teambuildingy
 • webová stránka a zákaznícke médiá
 • prieskumy a spätná väzba
 • distribúcia médií
 • prezentácia vlastného projektu
 • písanie krátkeho článku v ľubovoľnom žánri


Modul 3 (štvrtok, piatok) - Externé PR a krízová komunikácia

 • Issue management a rozpoznávanie krízy
 • Zásady krízovej komunikácie
 • Cieľové skupiny
 • Prístup kontra postup
 • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
 • Tvorba komunikačného plánu riadenia krízy
 • Tvorba vyhlásenia, flešovej správy
 • Desatoro pre hovorcov v kríze
 • Humánne aspekty krízy
 • Riešenie prípadových štúdií lektorov a účastníkov
 • Príprava tlačových správ, materiálov
 • Organizovanie briefingu a tlačovej konferencie - nastavenie témy
 • Monitoring médií
 • Všetko v skratke za 20 sekúnd
 • Nácviky krízových situácií s kamerou IN – v miestnosti
 • Nácviky krízových situácií pred kamerou OUT – v teréne
 • Meranie účinnosti PR a médií
 • Právny rámec médií a informácií v SR
 • Tvorba návrhov individuálnych PR projektov a ich predstavenie
 • Konzultácie o individuálnych potrebách účastníkov
 • Hodnotenie, odovzdanie certifikátov


Počas desiatich rokov Praktickú školu Public Relations úspešne absolvovali:
Gabriela RICHNAVSKÁ, Communication House
Tatiana HUSÁROVÁ, Tatravagónka
Dušan BEVILAQUA, Správa národného parku Slovenský raj
Marián BOGA, VSŽ
Eva WITTNEROVÁ, Molex
Alexandra ŠVANTNEROVÁ, SkyEurope Airlines
Bibiána HROMADOVÁ, STV
Jozef STIEGEL, Slovenská pošta
Marek KUNC, Železničná spoločnosť CARGO
Vladimír ČÁNI, Communication House
Eva HOFMEISTEROVÁ, Image
Judita ZAJÍČKOVÁ, Nafta Gbely
Andrea DANIHELOVÁ, Východoslovenská energetika
Beatrice SZABÓOVÁ, Rádio Východ
Dušan BRINDZA, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Lukáš BERBERICH, Communication House
Zuzana LEHOCKÁ, Košický samosprávny kraj
Ľubomír LEHOCKÝ, Košický samosprávny kraj
Peter GOGOLA, Lesy SR
Katarína HAVLOVÁ, VÚB
Martin PETRAŠOVIČ, Communication House
Ján PÁLLFY, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Danica BOLLOVÁ, Stredoslovenská energetika
Petra LOBÍKOVÁ, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
Lucia MICHALÁKOVÁ, Rádio Fajn
Zuzana PALUGOVÁ, Mediatel
Lucia ZŐLDYOVÁ, Communication House
Jana BEŇAČKOVÁ – ŠTEFEČKOVÁ, Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Martina POTOMOVÁ, T – Systems Slovakia
Mária SLÁDKOVÁ, COMP-LET
Katarína ŠIMKOVÁ, Communication House
Monika MIHOKOVÁ, T - Systems Slovakia
Monika SCHMIDTOVÁ
Milada ŠIMUNKOVÁ, Richter Gedeon
Lenka HMÍROVÁ, Ministerstvo vnútra SR
Patrícia KUBICOVÁ, SPP
Mária VLČKOVÁ, Würth International Trading
Klaudia ZUSKOVÁ, Bien Protocol Service
Katarína LÍŠKOVÁ, E.ON IT
Ľubica NOSČÁKOVÁ, OZ Mamám Slovenska
Miroslava BARTÍKOVÁ - STRIHOVÁ, Asseco Solutions
Simona TANČÁKOVÁ, Eurovia SK
Soňa LOVÍŠKOVÁ, Summit Motors Slovakia
Ján MIKULÁŠ, Hansol LCD Slovakia
Martina VIKTORÍNOVÁ, Mesto Košice
Martin BALÁŽ, Mesto Žiar nad Hronom
Lucia MACHILOVÁ, IKEA Center Bratislava
Dušan CHYNORANSKÝ, I.D.C. Holding
Kristína KERTÉSZOVÁ, T-Systems Slovakia

Katarína ČURDOVÁ, SmileSchool

Ivana TOMOVIČOVÁ, Jadrová a energetická spoločnosť Slovenska

Michaela PAŽMOVÁ, Slovenské elektrárne - Predaj

Vlastimil REZEK, Lesy Slovenskej republiky

Ester MÉRAIOVÁ, .A.S.A. Slovensko

Viktória IVANOVÁ, Syráreň Bel Slovensko

Lucia KOMANICKÁ, Eurovia

 

Prihláška na tréning (do poznámky uveďte príp. jednotlivý modul)
Meno a priezvisko: *
E-mail: *
Tel.: *
Fax:
Zamestnanie a pozícia:
Názov firmy:
Adresa firmy (vrátane fakturačnej):
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Poznámka:
Kontaktná osoba pre faktúru:

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk