communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Tréning komunikácie, zvládanie stresu a konfliktov

Tréning komunikácie, zvládanie stresu a konfliktov

Certifikovaný dvojdňový tréning akreditovaný MŠ SR pre lídrov na strednej a vyššej úrovni, PR manažérov, koordinátorov výstav na skvalitnenie procesov cez komunikáciu vo firme a osobnostný rozvoj.

Termín: podľa záujmu
Kde: Košice, priestory Communication House, Štefánikova 6
Cena: 330 EUR + 20 % DPH

V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase od dátumu prihlásenia po 10. pracovný deň pred začiatkom štúdia (podujatia) vyberáme manipulačný poplatok 30 EUR.
V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase od 9. po 5. pracovný deň pred začiatkom štúdia (podujatia) vzniká organizátorovi nárok na 50 % účastníckeho poplatku.
V prípade stornovania záväznej prihlášky v čase kratšom ako 5 pracovných dní pred začiatkom štúdia (podujatia) vzniká organizátorovi nárok na 100 % účastníckeho poplatku.
Účasť náhradníka na štúdiu (podujatí) je možná.
Zmena programu v nevyhnutnom prípade je vyhradená.


Veľkosť skupiny: 4-6 ľudí

Počas tréningu sa zameriavame na:

 • Identifikácia tréningových potrieb
 • Sedem zákonitostí úspešného života
 • Pyramída komunikácie
 • Proaktívna komunikácia
 • Mantinelisti a uhladzovači
 • Neverbálna a verbálna komunikácia - detailne
 • Individuálny nácvik prezentácie pred kamerou
 • Detailný rozbor vystúpenia
 • Asertivita a empatia
 • Riadenie seba samého
 • Práca s priestorom a časom, prezentačnými materiálmi
 • Práca s poslucháčmi a spätná väzba
 • Komunikácia s problémovým partnerom
 • Zvládanie konfliktu
 • Ako sa zbaviť stresu
 • Námietky a argumentácia
 • Desatoro komunikačných kiksov
 • Komunikácia na jednotlivých úrovniach riadenia
 • Informačné šumy
 • Komunikačné toky vo firme
 • Komunikačná kultúra
 • Kontrolné položky pre meranie úspešnosti komunikácie
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk