communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Tréning mediálnej a krízovej komunikácie

Tréning mediálnej a krízovej komunikácie

Dvojdňový tréning s certifikátom - akreditácia Ministerstva školstva SR

Najbližší termín: (upresníme)

Kde: Bratislava, Best Western Hotel Antares, Šulekova 15/A
Veľkosť skupiny: maximálne 6 uchádzačov
Podmienky vydania certifikátu: aktívne absolvovanie modulov
Cena: 590 eur + 20 % DPH za oba tréningové dni (v cene manuál, nácviky pred kamerou, coffee break)

Pre fanúšikov Communication House na Facebooku zľava 5 %.

Faktúru na úhradu školného Vám zašleme po prijatí záväznej prihlášky.  Faktúru prosíme uhradiť vopred a to do dátumu splatnosti na účet č.: 1703932255/0200.
V prípade stornovania záväznej prihlášky od jej doručenia do Communication House do 4 týždňov pred termínom začatia štúdia vyberáme manipulačný poplatok 50 EUR.
V prípade neúčasti na štúdiu nám vzniká nárok na storno poplatok:

 • pri zrušení účasti od 4 do 2 týždňov pred termínom  začatia štúdia  50 % účastníckeho poplatku
 • Akceptujeme písomné zrušenie účasti (listom alebo mailom).
 • Pri zrušení účasti menej ako 2 týždne pred začatím štúdia a v deň začiatku štúdia 100 %.
 • Náhradník možný.
Z referencií našich klientov:
Danilo ROOS, generálny manažér, EMBRACO Slovakia Spišská Nová Ves:
„Po tréningu lepšie rozumiem fungovaniu médií na Slovensku. V prípade krízy budem v komunikácii určite istejší. “

Ján ORAVEC, generálny riaditeľ SCA Hygiene Products Gemerská Hôrka:
„Onedlho budem mať prezentáciu pred veľkým publikom a médiami. Teraz som lepšie pripravený odkomunikovať dôležité správy v krátkom čase a efektívne.“

Miroslav HAVLÍK, generálny riaditeľ, EVONIK Fermas Slovenská Ľupča:
„Pre manažérov je pripravenosť dobre komunikovať v kríze na prvom mieste. Výsledky sa časom ukážu.“

Obsah tréningu:
1. časť - Osobnostná, interná a  externá komunikácia
 • Psychologické zákonitosti tvorby firemnej povesti v kontexte záujmu médií a v čase krízy
 • Nástroje internej a externej komunikácie
 • Cieľové skupiny komunikácie
 • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
 • Akosi pomôcť v stresoch a konfliktoch
 • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

 

2. časť - Vzťahy s médiami 1
 • Čo zaujíma médiá a prečo?
 • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
 • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
 • Informačné šumy a ich minimalizácia
 • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
 • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
 • Ako na cieľové skupiny cez médiá
 • Právny rámec médií a  informácií v SR
 • Nácviky komunikácie IN – v miestnosti - pred kamerou a následný rozbor

3. časť - Vzťahy s médiami 2
 • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
 • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
 • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
 • Tvorba databázy médií a média banky
 • Ako tvoríme press kit?
 • Diskusia a rozbory z nácvikov OUT – v teréne
 • Monitoring médií
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť         

4. časť - Krízová komunikácia
 • Issue management – rozpoznávanie krízy
 • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
 • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
 • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
 • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
 • Humánne aspekty krízy
 • Tvorba prípadových štúdií
 • Nácviky  a rozbory  krízových situácií s kamerou v teréne
 • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu - ústne aj anonymné písomné
 • Udelenie certifikátov za aktívnu participáciu
Dvojdňový tréning s certifikátom - akreditácia Ministerstva školstva SR

Najbližší termín: 29. - 30. november 2012
Kde: Bratislava, Best Western Hotel Antares, Šulekova 15/A
Veľkosť skupiny: maximálne 6 uchádzačov
Podmienky vydania certifikátu: aktívne absolvovanie modulov
Cena: 590 EUR + 20 % DPH za oba tréningové dni (v cene manuál, nácviky pred kamerou, coffee break)

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk