communication house

Služby    »   Komunikačné a mediálne vzdelávanie, koučing    »   Tvorba článkov a tlačových správ

Tvorba článkov a tlačových správ

Jednodňový tréning o tvorivom písaní. Ambíciou je oboznámiť účastníkov s novinárskymi žánrami a pomôcť im zlepšiť sa.
Pre komunikátorov, novinárov, kreatívcov, copywriterov, zamestnancov PR a reklamných agentúr.
Najbližší termín: upresníme
Miesto: Bratislava, Best Western Hotel Antares
Cena: 290 eur + 20 % DPH (v cene je písomný manuál a príručné listy, coffee break)

Pre fanúšikov Communication House na Facebooku zľava 5 %.

Faktúru na úhradu školného Vám zašleme po prijatí záväznej prihlášky.  Faktúru prosíme uhradiť vopred a to do dátumu splatnosti na účet č.: 1703932255/0200.
V prípade stornovania záväznej prihlášky od jej doručenia do Communication House do 4 týždňov pred termínom začatia štúdia vyberáme manipulačný poplatok 50 eur.
V prípade neúčasti na štúdiu nám vzniká nárok na storno poplatok:
  • pri zrušení účasti od 4 do 2 týždňov pred termínom  začatia štúdia  50 % účastníckeho poplatku
  • Akceptujeme písomné zrušenie účasti (listom alebo mailom).
  • Pri zrušení účasti menej ako 2 týždne pred začatím štúdia a v deň začiatku štúdia 100 %.
  • Náhradník možný.
Dĺžka trvania: Dva tréningové dni od 8.00 do 16.00. Moduly tvoria dva dopoludňajšie a dva popoludňajšie bloky.
Veľkosť skupiny: maximálne 10 uchádzačov

Rozvrh tréningu - hlavné body:
1. blok - Novinárske písanie

Predstavenie účastníkov
Dôležitosť písania pre novinára, redaktora, PR manažéra
Rozširovanie slovnej zásoby – dôležitosť čítania
Základy štylistiky
Ukážky tlačových správ – viac i menej vydarených
Zaručené tipy pri písaní tlačových správ
Koncipovanie spoločnej (vlastnej) tlačovej správy na danú tému

2. blok - Píšeme o všeličom - všelijako
Prehľad novinárskych žánrov – ukážky z praxe
- spravodajské, publicistické, beletristické
Spájanie netradičných žánrov s témami – ako vytipovať tému, kde sa hodí netypický žáner
Charakteristické rysy žánrov a aktuálne dianie u účastníkov – dajú sa zladiť?
Zadanie článkov na domácu úlohu

3. blok - Tvoríme...
Prehľad tém a žánrov, na ktorých účastníci pracujú
Inšpirácia od tých, ktorí to vedia – ukážky známych autorov – Hevier, Zikmund a Hanzelka atď.
Tvorivá práca s možnosťou inšpirácie z dostupných zdrojov a konzultácií s lektormi

4. blok - Zbierame ovocie
Záverečné konzultácie o článkoch
Verejné čítanie pripravených článkov
Diskusia a hodnotenie
Sumarizácia tréningu a naznačenie smerovania, rady pre účastníkov
Odovzdanie certifikátov
 
Prihláška na tréning (do poznámky uveďte príp. jednotlivý modul)
Meno a priezvisko: *
E-mail: *
Tel.: *
Fax:
Zamestnanie a pozícia:
Názov firmy:
Adresa firmy (vrátane fakturačnej):
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Poznámka:
Kontaktná osoba pre faktúru:
Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk