communication house

Archív aktualít    »   Prečítajte si nový Abovský hlásnik

Prečítajte si nový Abovský hlásnik

Druhé číslo štvrťročníka ešte vonia tlačiarňou. Dozviete sa, ako vyzerali rekonštrukcie bojov druhej svetovej vojny v Skároši, pozriete si, aké sú naše národné kultúrne pamiatky, zoznámime vás s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov. Navyše, toto číslo Abovského hlásnika bude naša redaktorka prezentovať aj na seminári pre novinárov regionálnych novín v Bruseli.

Celé číslo nájdete tu.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk